Nejnáročnější VŠ? Vítězí medicína

Titulní obrázek

Kdyby někdo vyhlásil soutěž v náročnosti studijních oborů, medicína by určitě aspirovala na nejvyšší počet hlasů. Šest let tvrdého biflování a zpočátku i obávané řezničiny, kterou nevydrží zdaleka každý žaludek…

není opravdu pro všechny.

Přesto si osm lékařských fakult na českých vysokých školách může stabilně vybírat nejméně z trojnásobku uchazečů v poměru k množství, které mohou přijmout.

Jisté uplatnění

Nových studentů medicíny je rok co rok kolem tisícovky, české zdravotnictví by jich ale dokázalo vstřebat i dvojnásobek.

Z analýzy zaměstnanosti ve zdravotnictví, již zveřejnilo ministerstvo práce, totiž vyplývá, že na úřadech práce bylo k loňskému 30. září evidováno 347 nezaměstnaných lékařů, stomatologů a farmaceutů – z toho 92 absolventů -, současně ale bylo hlášeno 451 volných míst pro lékaře, stomatology a farmaceuty.

Prestižní povolání

Kromě skvělých možností uplatnění je lékařské povolání v očích veřejnosti také vůbec nejrespektovanější profesí – alespoň to vyplývá z rozsáhlého průzkumu mezinárodní analytické společnosti GFK-Gruppe, který byl proveden mezi občany 19 evropských zemích. Výsledek zní zcela jednoznačně: ve všech zemí je nejrespektovanějším povoláním lékař, následuje učitel.

Nejrespektovanější ale neznamená nejlépe finančně ohodnocené.

Finanční ohodnocení lékařů se v jednotlivých zemích dle poslední studie OECD Health at a Glance 2005 značně liší. Z evropských zemí jsou nejvyšší příjmy lékařů oproti průměrné mzdě v dané zemi v Belgii a v Nizozemsku.

Naopak nejméně přesahují průměrnou mzdu lékaři v Česku a Maďarsku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance nemocnic či soukromé lékaře.

Průměrný plat: 38 634 korun

Podle posledních vydaných statistik dosáhla v Česku průměrná měsíční mzda lékařů v roce 2005 výše 38 634 korun a meziročně se zvýšila o 1541 korun, tj. o 4,2 procenta. Průměrné tarifní platy lékařů činí 18 786 korun a jejich podíl na celkové průměrné mzdě představuje 48,6 procenta.

Nenárokové složky platu -osobní příplatky a odměny – ve výši 7297 korun se meziročně zvýšily o 3, 4 procenta.

Dalšími podstatnými složkami platu lékařů – 17,3 procenta z celkové průměrné mzdy – jsou plat za práci přesčas a odměna za pracovní pohotovost, které představují v měsíčním průměru 6 668 korun.

222 hodin přesčasů

Počet hodin práce přesčas na jednoho lékaře činí 222 hodin s hodinovým platem 222 korun, počet hodin pracovní pohotovosti lékařů 422 hodin s odměnou 73 korun za hodinu.

Z celkového počtu hodin pracovní pohotovosti představuje 212 hodin pracovní pohotovost na pracovišti, tj. 50,2 procenta.

Právo

Nejnáročnější VŠ? Vítězí medicína
Ohodnoťte tento článek!