Nejprestižnějším povoláním je v Česku lékař

Titulní obrázek

Povolání lékaře má v Česku výsadní postavení. Lidé si této profese velmi váží, navíc sympatie k tomuto povolání rostou. Ukázal to letošní zářijový průzkum Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM)…

PRAHA –

Lidé v něm lékařskou profesi umístili na vrchol pomyslného žebříčku sestaveného z šestadvaceti vybraných profesí. Na druhém a třetím místě skončily v nevelkém vzájemném odstupu profese vědce a vysokoškolského učitele. Na opačném konci žebříčku figurují uklízeči a poslanci.

I další přední místa žebříčku si udržují především povolání náročná na odbornou přípravu a vzdělání. S patrnějším odstupem následují učitelé na základních školách, programátoři, projektanti a soudci.

K relativně prestižnějším profesím z pohledu české veřejnosti patří i povolání soukromého zemědělce, manažera, profesionálního sportovce, účetního, novináře či ministra.

Prakticky do středu žebříčku s malými vzájemnými rozdíly zařadili dotázaní opraváře elektrospotřebičů, truhláře, majitele malých obchodů, soustružníky a bankovní úředníky. Hodnocení prestiže povolání zastupujících kvalifikované dělnické profese zaznamenalo proti poslednímu výzkumu z roku 2004 určité zlepšení.

Naopak poslední dvě místa na konci pomyslného žebříčku se za poslední dva roky nezměnila. Nejméně prestižním je z hlediska subjektivního vnímání české veřejnosti povolání uklízečky a téměř na samém konci se ocitá i funkce poslanecká.

V určitém propadu se proti šetření z roku 2004 ocitlo tentokrát povolání kněze. Podle IVVM jde zřejmě o důsledek vysoké úrovně sekularizace a nepříliš dobrého renomé zejména římskokatolické církve u české veřejnosti. „Hodnocení kněží ze strany věřících bylo přitom výrazně lepší, když mezi katolíky v průměru dosahovalo 58,5 a mezi protestanty 61,7 bodu,“ uvedl institut.

Těsně pod hranici samotného středu se v průměru řadí policisté. Za nimi již s patrnějším odstupem následují od středu vojáci z povolání, prodavači a sekretářky.

Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení podle CVVM)profese 11/2004 9/2006 (průměr; pořadí)

1. lékař 89,5 – 1.; 90,4 – 1.

2. vědec 80,7 – 2.; 81,2 – 2.

3. učitel na vysoké škole 78,5 – 3.; 77,7 – 3.

4. učitel na základní škole 71,3 – 4.; 71,4 – 4.

5. programátor 66,3 – 5.; 67,8 – 5.

6. projektant 64,1 – 7. ; 65,8 – 6.

7. soudce 64,8 – 6.; 65,6 – 7.

8. soukromý zemědělec 59,1 – 10.; 58,4 – 8.

9. manažer 59,4 – 9.; 58,0 – 9.

10. starosta 60,1 – 8. ; 57,9 – 10.

11. profesionální sportovec 56,1 – 11. ; 57,4 – 11.

12. účetní 53,5 – 14.; 55,9 – 12.

13. novinář 54,4 – 12.; 54,7 – 13.

14. ministr 53,8 – 13.; 54,1 – 14.

15. opravář elektrospotřebičů 50,2 – 17. ; 53,7 – 15.

16. truhlář 50,8 – 16.; 53,1 – 16.

17. majitel malého obchodu 51,2 – 15. ;51,2 – 17.

18. soustružník 47,7 – 19.; 51,1 – 18.

19. bankovní úředník 50,2 – 18.; 50,2 – 19.

20. policista 47,6 – 20. ; 49,5 – 20.

21. voják z povolání 44,8 – 22.; 46,7 – 21.

22. prodavač 42,8 – 24.; 44,4 – 22.

23. sekretářka 43,7 – 23. 44,1 – 23.

24. kněz 46,1 – 21. ;42,6 – 24.

25. poslanec 39,9 – 25. ;38,9 – 25.

26. uklízečka 29,4 – 26. ;33,8 – 26.

Deník.cz, ČTK

Nejprestižnějším povoláním je v Česku lékař
Ohodnoťte tento článek!