Některé nemocnice inkasují peníze rodičů neoprávněně

Nemocnice využívají neznalosti rodičů a inkasují od nich peníze za ubytování i v případech, kde jej proplatí pojišťovna. Zájem zůstat s hospitalizovaným dítětem stále není některými lékaři a pojišťovnami považován za nezbytný…

Ústecký kraj – Jako za nadstandardní služby za něj vybírají částky v řádu stovek korun.

„Synovi budou vyndavat nosní mandli. Sestra mi rovnou oznámila, že na pobyt matky nejsou uzpůsobeni. Odmítla jsem dítě nechat v nemocnici samotné, protože syn má zdravotní problémy a je na mě silně fixován. Na to mi sestra odpověděla, že tedy můžu zaplatit za nadstandardní pokoj, takže mě pobyt přijde na sedm set korun. Jinou možnost prý nemám,“ uvádí Šárka Penkerová z Ústí nad Labem. Specializovaná nemocniční oddělení ale s přítomností rodičů nepočítají. Alternativně nabídnou ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji, za který musí rodiče zaplatit. Sestra z oddělení ORL Masarykovy nemocnice tuto informaci potvrdila.

„Máme zde pokoj pro dítě, nikoliv ale pro jeho matku. Když zde budete chtít zůstat, musíte si zaplatit nadstandardní pokoj. Stojí 350 korun na den.“

říká. S tím nesouhlasí vedoucí oddělení hrazené péče Alena Tůmová.

„Pobyt dítěte do šesti let hradí pojišťovna a nevím, proč sestra na oddělení matku takto instruovala. Není to ani v její kompetenci, a ta informace není pravdivá. Pobyt matky schvaluje primář. U dětí, kterým je méně než šest let není matce pobyt s dítětem povolen opravdu výjimečně,“ řekla.

Zákon o zdravotním pojištění umožňuje lékařům takovéto jednání, když uvádí:

„Zdravotní pojišťovny uhradí pobyty v nemocnici rodičům dětí mladších šesti let a v případech, kdy lékař považuje přítomnost rodiče za důležitou.“

V praxi ale za pobyty v nemocnici platí drtivá většina rodičů. Nemocnice využívají neinformovanosti rodičů, kteří ve stresové situaci zaplatí za to, aby mohli s dítětem být. Zamlčují informaci, že pobyt za rodiče může uhradit pojišťovna, pokud jeho přítomnost schválí primář a namísto toho sdělí částku, kterou za ubytování účtují.

„Poprvé jsem byla s holčičkou v nemocnici, když jí byly necelé dva týdny, to jsem kojila a za pobyt jsem neplatila. Pak jsme byly v nemocnici ještě dvakrát, jednou v šesti měsících a jednou v roce. To jsem už pobyt zaplatila. Nikdo mi neřekl, že to za mě může uhradit pojišťovna, rovnou jsem dostala k podepsání papír, že zaplatím za pobyt,“ vypráví Jitka Schullerová z Teplic.

Je tedy čistě na rozhodnutí lékaře, zda bude považovat přítomnost rodiče za nutnou. Mnohde tak za pobyt neplatí jen kojící matky. Podobný postoj zaujímá k problému pojišťovna.

„Za nezbytně nutné lze považovat, když matka dítě kojí. V ostatních případech záleží na posouzení lékaře, který matku do nemocnice posílá, nejpozději na lékaři, který dítě přijímá,“ uvádí ředitel Oborové zdravotní pojišťovny v Ústí nad Labem a Liberci Josef Flos.

Listina základních práv a svobod uvádí: „Nezletilé děti mohou být od svých rodičů odloučeny proti jejich vůli pouze rozhodnutím soudu na základě zákona.“

Psychologové i lékaři se shodují, že kontakt s matkou nebo otcem je pro dítě velmi důležitý, zvláště v nemoci. Přes toto nesporné právo rodiče, dané nejvyšším právním předpisem, mají lékaři rozdílné názory na nutnost jeho celodenní přítomnosti u dítěte.

„U každého pacienta je nutné individuální posouzení a zvážení situace. V případě, že nemocnice nemůže rodiče ubytovat, měla by mu nabídnout možnost návštěvy po celý den. Zdravé dítě je schopno, pokud dobře funguje spolupráce mezi rodiči a personálem, pobyt v nemocnici zvládnout,“ říká psychložka Yveta Mikuličová. Lékařka Jana Laubová z dětské kliniky Masarykovy nemocnice potvrzuje, že zde tato praxe funguje.

„Skutečně jsou typy dětí, se kterými se mnohem lépe spolupracuje, když není matka přítomna. Snažíme se vycházet vstříc, když maminka nechce nechat dítě samotné. Pokud skutečně nemáme místo, umožníme matce strávit s dítětem celý den.“

IVA GELETKOVÁ, Severočeské noviny, 24.5.2002

Ohodnoťte tento článek!