Někteří odborní lékaři žádají od pacientů peníze

Stížnostmi klientů na to, že někteří odborní lékaři požadují od pacientů peníze za ošetření v podobě sponzorského příspěvku přímo v ordinaci, se zabývá Krajská pobočka pro Jihočeský kraj Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)…

„Výše tohoto příspěvku, který někteří lékaři požadují při každé návštěvě pacienta ve své ordinaci, se obvykle pohybuje od 100 do 500 korun. Tento postup je však v příkrém rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění,“ řekla ředitelka VZP v Jihočeském kraji Marie Klímová.

Podle výkladu tohoto zákona má totiž pojištěnec z veřejného zdravotního pojištění právo na zdravotní péči bez přímé úhrady.

Běžné ošetření nesmí lékař podmiňovat složením sponzorského příspěvku a v případě, že pacient odmítne zaplatit, zdravotní péči neposkytnout.

S placením v ordinacích se setkávají zejména pacienti v Českých Budějovicích. „Vždy, když navštívím svoji gynekoložku, tak si vezme za ošetření sto korun. Připadá mi to divné až trapné, ale co mám jiného dělat, než zaplatit,“ svěřila se pacientka jedné z českobudějovických gynekoložek.

Právu se podařilo zjistit, že zmíněná lékařka vyžaduje sponzorský příspěvek již delší dobu.

„Před pěti lety, kdy jsem byla ještě pacientkou této lékařky, tak jsem v ordinaci platila vždy 50 korun za ošetření a 50 korun za vystavení receptu. I tak jsem ovšem potom normálně zaplatila za léky v lékárně. Nezdálo se mi to, a tak jsem od ní raději odešla,“ zmínila se další z žen.

Lékařka odmítla jak osobní setkání s Právem, tak i telefonický rozhovor. „Nevidím důvod, proč bych se měla k tomu vyjadřovat,“ řekla.

„Lékař ani jiný odborník ve zdravotnictví, ani zdravotnické zařízení nesmějí při poskytování zdravotní péče trvat na úhradě sponzorského příspěvku. Případy vynucování sponzorských příspěvků lékaři jsou ojedinělé a vždy jde o selhání jednotlivce,“ reagovala Klímová.

Zdůraznila však, že pacient může dobrovolně lékaři přilepšit a tomuto sponzoringu potom nic nebrání.

Právo

Ohodnoťte tento článek!