Nekvalitní informace o kvalitě nemocnic

Má pacient právo znát statistiky úspěšnosti zdravotnického zařízení? Může srovnávat kvalitu své nemocnice s kvalitou těch ostatních? Nedávno na toto téma vyšlo několik článků, které byly pohříchu značně populistické, píše v komentáři senátorka Zuzana Roithová…

Má pacient právo znát statistiky úspěšnosti zdravotnického zařízení? Může srovnávat kvalitu své nemocnice s kvalitou těch ostatních? Nedávno na toto téma vyšlo několik článků, které byly pohříchu značně populistické.

Vyjadřovaly však přání mnohých lidí vědět, zda mohou skutečně důvěřovat úrovni své nemocnice.

Český pacient je dnes a denně zneklidňován zprávami místního tisku o chybách, které se údajně měly stát v jeho nemocnici, a různými historkami, které kolují mezi lidmi.

Aby se mohl s důvěrou léčit, potřebuje vědět, zda na takových pomluvách není něco pravdy a zda by neměl jít raději jinam. Informace nechce pracně vyhledávat, přivítal by možnost získat je od nezávislé instituce.

Pacient má na informace o kvalitě právní nárok. Již z článku 17 Listiny vyplývá jeho právo hlídat hospodaření s veřejnými prostředky, včetně kvality péče za ně opatřené.

K péči má mít rovný přístup, může kontrolovat, zda jí nedostává bezdůvodně méně, například z důvodu věku nebo místa bydliště.

Konečně podstupujeli zákrok, má právo znát pravděpodobnost jeho úspěchu v dané nemocnici.

DÁLE ČTĚTE:
Akreditace nemocnic. Ptejte se on-line!

Problém je ale zajistit, aby statistické údaje, které dostane, byly objektivní a skutečně o něčem vypovídaly. Na první pohled je vše snadné: nemocnice je kvalitní, pokud její lékaři úspěšně rozpoznávají choroby, co nejméně pacientů nechají zemřít a nečeká se v ní dlouho na zákrok. Jenže…

Prostá statistika úmrtnosti může zvýhodnit nemocnici, která neléčí beznadějné případy a překládá je jinam. Úspěšnost diagnostiky závisí též na tom, zda nemocnice přijímá pacienty „z ulice“, o kterých se ví jen, že mají „nějaký“ problém, nebo zda jsou do ní zasíláni již předběžně vyšetření pacienti odjinud.

A pokud jde o čekací doby – nebudou náhodou nejkratší v nemocnici s tak nepříjemným personálem, že kdo může, léčí se jinde?

Jednoduché statistiky o nemocnicích nezohledňují, že lékaři v různých zařízeních poskytují péči za nestejných podmínek. Prosté údaje o úmrtnosti nebo délce čekacích dob jsou matoucí, jejich zveřejnění by mohlo ublížit zdravotníkům, kteří ve skutečnosti odvádějí dobrou práci.

Kvalitou péče se zabývám dlouhodobě, již za svých ministerských dob jsem započala projekt, který by umožnil její správné hodnocení.

Za mých nástupců sice upadl poněkud v nemilost, přesto však přinesl výsledky v podobě programu akreditace nemocnic, zatím dobrovolného. Ten spočívá v tom, že tým expertů po všech stránkách prověří fungování nemocnice, počínaje vybavením operačních sálů a konče chováním personálu k příbuzným pacientů.

Pokud shledá uspokojivý stav, vydá nemocnici potvrzení o kvalitě, kterému pacient může skutečně věřit.

Chraňme práva pacientů, měli by znát kvalitu své nemocnice. Nestrašme je však zavádějícími statistikami a počkejme si, až budeme mít skutečně kvalitní, vypovídající údaje.

Zuzana Roithová, Právo

Autorka je senátorkou za KDU-ČSL

Ohodnoťte tento článek!