Neléčení astmatici dostanou informace

Lékaři v České republice odhadují počet zatím nepoznaných a tak i neléčených astmatiků na čtvrt milionu. Proto v Plzni chystají akci, která by měla o astmatu informovat veřejnost…

Plzeň – Den astmatu a alergie pod heslem – Hledáme dvě stě padesát tisíc astmatiků, kteří nejsou poznáni a léčeni – chystají plzeňští lékaři na 15. května. Na akci, která je určena veřejnosti a začíná v úterý ve dvě hodiny odpoledne v Šafránkově pavilonu lékařské fakulty na Lochotíně, budou zdravotníci co nejpodrobněji informovat o astmatu a alergii, jejich léčbě i prevenci. „Jejím cílem je umožnit setkání odborníků s pacienty, postiženými právě touto nemocní,“ uvedla zástupkyně přednosty dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Helena Honomichlová. Plzeňská dětská klinika v současnosti eviduje více než čtyři tisíce malých pacientů, kteří astmatem trpí. Patří mezi těžší případy a pocházejí z celých západních Čech. „Mnohdy se ale nemoc skrývá i za diagnózami, jako jsou například opakované choroby dýchacího ústrojí. Proto se domníváme, že u nás existuje podstatně více astmatiků,“ řekla Honomichlová. Potvrzují to i zkušenosti přednosty oddělení klinické imunologie a alergologie plzeňské fakultní nemocnice Petra Pacnera. „Chceme se obrátit na rodiče i školy a vysvětlit jim, v čem nemoc spočívá, čím je vyvolána, jaká je prevence a jak ji lze léčit,“ konstatoval Pacner. „Právě včasná diagnostika a léčba postiženému dítěti i dospělému výrazně pomohou,“ zdůraznil. Do akce se zapojili také soukromí lékaři. „Je třeba zvýšit samostatnost a odpovědnost lidí za zdraví,“ uvedla plzeňská alergoložka Ester Seberová. Děti se s nemocí a s její léčbou seznámí prostřednictvím různých her. Součástí Dne astmatu a alergie je rovněž přednáška o stavu ovzduší v Plzni.

Alena Nová, ZN Zemské noviny, 9.5.2001

Ohodnoťte tento článek!