Nelitujte investice do zdraví svých dětí

Až do konce května probíhá akce na podporu preventivního očkování proti žloutenkám typu A a B, kdy je k dispozici třetina očkovací látky zdarma. Očkování proti žloutenkám je v současnosti velmi aktuální. Jedná se totiž…

o dvě nebezpečná onemocnění. Žloutenka typu A je nakažlivé onemocnění, které snadno přechází do epidemie, a žloutenka typu B může mít za následek jaterní cirhózu nebo rakovinu jater. Proto se v České republice v dubnu a květnu koná akce na podporu preventivního očkování proti žloutenkám typu A a B. Kdo se nechá proti oběma typům žloutenek ve zmíněném období očkovat kombinovanou vakcínou, dostane třetinu očkovací látky zcela zdarma. Podle slov MUDr. Jarmily Seifertové, dětské a dorostové lékařky z Kladna a vědecké sekretářky Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zaplatí pouze dvě dávky, třetí dostane od svého lékaře.

Očkování dětí, které k 1etošnímu červenci dosáhnout věku devíti týdnů, a ty, kterým bude v tomto roce dvanáct, se budou od července očkovat proti žloutence B s plnou úhradou státu. Pro děti starší dvanácti let, na které se očkování nebude vztahovat, je možnost nechat se očkovat se slevou. Pokud se děti nechají očkovat do konce května, budou už chráněny o prázdninách.

Kombinovaná vakcína proti žloutenkám typu A a B existuje ve dvojí formě – pro děti do 16 let a dospělé. Jinak se ale očkování dětí a dospělých ničím neliší. Dávky jsou tři, po první je čtyřtýdenní odstup, následuje druhá a třetí dávka se aplikuje po pěti měsících po druhé.

Ceny se pohybují kolem 1600 korun za jednu dávku pro dospělého a 1000 korun pro dítě.

Podle statistik žloutenka typu A nejvíce zasahuje věkovou kategorii 5-9 let (za rok 1999 bylo 156 případů) a15-19 let (154 případů). V roce 1999 se v ČR žloutenkou typu B nakazilo celkem 636 lidí, z toho 231 případů spadá do věkové kategorie 15-24 let. Výskyt žloutenky typu B mezi dospívajícími stoupá od roku 1996 a tento nepříznivý trend vyústil v zavedení plošného očkování proti této nebezpečné nemoci.

Marta Pawlicová, Střední Čechy, 25.04.2001

Ohodnoťte tento článek!