Němeček chystá novelu, kterou upřesní podmínky provedení pitvy

pitva, pitevna, úmrtí, nebožtík

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) chce vyřešit nejasnosti kolem provádění pitev. Nový občanský zákoník žádá od ledna souhlas zemřelého, počty pitev v nemocnicích klesly na desetinu. Lékaři varují, že medikům budou chybět zkušenosti z pitevny a zcela se zastaví další vzdělávání patologů. Ministr chce novelou upřesnit případy, kdy lze provádět pitvu i bez souhlasu zemřelého.

„Ministerstvo je si vědomo nově vzniklé nemožnosti provádět významnou část pitev vzhledem k dopadům nového občanského zákoníku,“ uvedl na webu ministerstva Němeček.

Z krátkodobého hlediska vidí ministr jako nejzásadnější problém to, že ošetřující lékař si nemůže ověřit správnost stanovení diagnózy i postupu léčby, ztrácí tak možnost poučit se z praxe pro léčení dalších pacientů.

Z dlouhodobého hlediska má omezení počtu pitev dva hlavní dopady – pitvami na patologii dosud prošel každý student lékařské fakulty a naprostá většina z nich hodnotí zkušenosti z pitevny jako extrémně důležité pro další medicínskou kariéru. O to jsou nyní studenti do značné míry ochuzeni.

„Třetím dopadem dramatického poklesu pitev bude takřka úplné zablokování postgraduálního vzdělávání nových patologů,“ upozornil ministr. Atestaci může adept získat, až když splní všechny požadavky vzdělávacího programu. Menší počet pitev znamená, že potřebné počty naplní za delší období. Patologů je už teď v ČR málo a hrozí, že jejich nedostatek se prohloubí. Dopadne to i na dostupnost vyšetření vzorků od živých pacientů, výsledky těchto vyšetření jsou přitom nezbytné pro další postup léčby.

„Ministerstvo, aby ukončilo současný neblahý stav a zamezilo dalšímu prohloubení problému, dokončuje návrh novely zákona o zdravotních službách. V nejbližších dnech ho předloží Sněmovně rychlou cestou v podobě návrhu skupiny poslanců ze širšího spektra politických stran,“ uvedl ministr.

Novela sjednotí terminologii užívanou v zákoně o zdravotních službách a v novém občanském zákoníku a zavede povinnost provést pitvu v případech, kdy existují závažné nejasnosti kolem příčiny úmrtí, základní nemoci, dalších nemocí, jejich komplikací a diagnózy.

Nově navrhované znění paragrafu 88 zákona o zdravotních službách v reakci na dikci nového občanského zákoníku upřesní případy, ve kterých z veřejnoprávního předpisu vyplývá povinnost provést pitvu, tedy lze takovou pitvu provést i bez souhlasu zemřelého.

Ohodnoťte tento článek!