Němeček informoval vládu o krocích k větší efektivitě resortu

Svatopluk Němeček,

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) informoval vládu o krocích, které provedl k větší efektivitě a transparentnosti veřejného zdravotního pojištění.

Sněmovna už dostala jeho transparenční novelu, která zavede povinné zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s nemocnicemi a lékaři a zákaz náboru pojištěnců přes třetí osobu. Novela také zakotví snížení rezervních fondů zdravotních pojišťoven a spolupráci při revizní činnosti.

Účinnost transparenční novely předpokládá Němeček nejpozději k 1. červenci, záleží na délce projednávání v Poslanecké sněmovně a Senátu. Pokud novelu schválí, budou muset pojišťovny zveřejňovat smlouvy na internetu do 60 dnů od podpisu pod hrozbou až desetimilionové sankce. Za porušení zákazu náboru přes třetí osobu jim bude hrozit pokuta až pět milionů. Platná vyhláška letos už snížila provozní fondy pojišťoven, na péči tak dají o 808 milionů korun ročně víc.

K lepšímu využití peněz ve zdravotnictví podle Němečka už začala přispívat přístrojová komise. K 10. únoru projednala 51 přístrojů, z nichž 34 pro konkrétní nemocnice doporučila. Úspory jsou v desítkách milionů korun. Zdravotní pojišťovny se ve společném memorandu zavázaly, že doporučení komise budou respektovat a nemocnicím výkony na těchto přístrojích uhradí.

Začaly už také práce na změně systému úhrad pro nemocnice, tzv. platbě za diagnózu DRG. Letos by také měla být stanovena jasná procesní pravidla pro stanovení výše úhrad od pojišťoven za jednotlivé zdravotní prostředky.

Pokračují přípravy na ustavení dalších center specializované péče, už loni jich vzniklo pět, například hematoonkologie pro dospělé i děti či centra pro pacienty s hemofilií. Završen byl pilotní projekt pro post-akutní péči a nyní vrcholí práce na koncepci systému následné a dlouhodobé lůžkové a domácí zdravotní péče včetně paliativní. Do konce roku předloží ministerstvo akční plán pro tuto oblast péče.

Ministerstvo podle Němečka sleduje i využívání prostředků v nemocnicích, jež řídí. Průběžně vyhodnocuje jejich platební schopnost, úroveň a tempo zadlužování a finanční stabilitu. Nemocnicím uložilo novou povinnost zveřejňovat smlouvy včetně cen nakupovaných služeb. Kontroly podle ministra potvrdily, že tento úkol plní všechny přímo řízené nemocnice.

Ohodnoťte tento článek!