Němeček vypsal letošní Cenu Makropulos za práci pro seniory

seniorka, sestra, lékařka

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) vypsal udělení Ceny Makropulos za práci pro seniory za letošní rok. Předá ji 1. října v Národním divadle při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Cena je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě.

Poselství hry lze chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale přemýšlet i o kvalitě přidaných let.
Informaci jsou na ministerském webu. Návrhy lze zasílat do 9. září na odbor zdravotně sociálních služeb ministerstva zdravotnictví.

„V posledních desetiletích se v Česku prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti,“ uvedlo.
Cena Makropulos ohodnocuje mimořádné a v praxi osvědčené projekty, které řeší zdravotní a zdravotně sociální služby seniorů. Podle ministerstva má ocenění pomáhat bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

Cena může být udělena obci, městu či nestátní neziskové organizaci, spolku či obecně prospěšné společnosti. Není určena pro fyzické osoby.

První Cenu Makropulos získalo v roce 2005 sdružení Život 90 za projekt tísňové péče Areion. Loni ji obdržely Prachatice za systematické zlepšování kvality života tamních seniorů, na němž spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi. Ministerstvo ocenilo zejména to, že se nejedná o izolované projekty zaměřené pouze na seniory. Do vytváření dobrých mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry jsou zapojeni i mladí lidé, dobrovolníci či žáci škol, včetně samotných seniorů prostřednictvím nejrůznějších programů.

Ohodnoťte tento článek!