Němeček zkouší nalákat sestřičky, ale naráží na odpor

chodba, sestry, lékařky, sestra, lékařka

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) se snaží nalákat více studentů na zdravotnické obory. Podle kritiků jeho návrhu se to nepodaří.

Nejen lékařů, ale i zdravotních sester je v nemocnicích v posledních letech nedostatek.
Němeček proto navrhuje zjednodušit jejich vzdělávání. Dnes mohou studovat buď vysokou, nebo vyšší odbornou školu. Absolventky středních zdravotnických škol mají menší kompetence a říká se jim zdravotnický asistent.

Němeček jim chce umožnit dodělat si po maturitě jen jeden rok vyššího vzdělání k získání plné kvalifikace. A také nechat odborný dohled nad zdravotnickým asistentem pouze po telefonu. Stačilo by, kdyby kvalifikovaná sestra dorazila do třiceti minut.

Nikoli dohled, jen zdání

I když se o změnách vzdělávání sestřiček mluví rok, nevedlo to ke shodě na navrhovaném modelu. Pro velkou část lidí z oboru zkrácení vzdělávání kvalifikovaných sester neodpovídá trendům, znamenalo by zhoršení kvality péče a degradaci tohoto povolání.

„Dostupnost dohlížejícího pouze prostřednictvím telefonu je zcela nepřijatelná,“ napsalo vedení zdravotnických odborů ve svých připomínkách k novele.
Údajně by to bylo jen zdání odborného dohledu. „Povede k podstatnému snížení kvality zdravotních služeb.“ Lepší by prý bylo jasně vymezit kompetence, co může dělat zdravotnický asistent po zapracování bez dozoru.

S návrhem nesouhlasí ani ministerstvo práce a sociálních věcí, které má pod sebou zdravotní sestry v sociálních ústavech. Ovšem ředitelé nemocnic by naopak uvítali, aby se doba dojezdu zkušené sestry prodloužila na šedesát minut.

Ministerstvo financí v připomínkách k návrhu kritizuje, že Němeček po letech diskuzí nepřišel s ucelenější a propracovanější změnou vzdělávání sester, ale jen dílčí novelou.

Celkem snadný odchod

Zdravotní sestry odcházejí z nemocnic zejména do jiných oborů, kde v době nízké celkové nezaměstnanosti relativně snadno najdou uplatnění s nižším vytížením nebo vyšším platem.

„Průměrný plat všeobecné sestry v Česku se uvádí kolem 28 tisíc korun hrubého, ovšem včetně příplatků a přesčasových hodin. Vzhledem k náročnosti povolání to určitě není adekvátní částka,“ domnívá se prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Ohodnoťte tento článek!