Nemocné obyvatele penzionů nemocnice odmítají

Staří a nemocní obyvatelé domova důchodců a penzionu v Tachově, kteří nutně potřebují dlouhodobou nemocniční péči, nejsou přijímáni do nemocnic vůbec, nebo jsou hospitalizováni pouze na velmi krátkou dobu a vráceni zpět…

Penzion je časovaná bomba, pokud se týká stárnoucích a nemocných obyvatel, které pracovnice zařízení nemohou dle potřeby přeložit do domova důchodců. Tam by měli zajištěnou nepřetržitou ošetřovatelskou péči, když je v nemocnici odmítnou.

Tachov – Staří a nemocní obyvatelé domova důchodců a penzionu v Tachově, kteří nutně potřebují dlouhodobou nemocniční péči, nejsou přijímáni do nemocnic vůbec, nebo jsou hospitalizováni pouze na velmi krátkou dobu a vráceni zpět, popisují své zkušenosti pracovnice jednoho ze zařízení.

Nemocné důchodce posílají od čerta k ďáblu

S odmítavým postojem ze strany zdravotnického personálu nemocnice ve Stodě se setkali například v Domově penzionu pro důchodce, kdy ošetřující lékařka potřebovala nutně umístit těžce nemocnou pacientku.

„Obraťte se jinam nebo zavolejte až ráno,“ zněla prý odmítavá odpověď do telefonu.

„Ráno volala doktorka znovu. Sanita pacientku odvezla v 11.30 a v 15 hodin už byla zpátky, že ji odmítli umístit vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu,“ informovala vrchní sestra Jindřiška Linhartová. Podobný případ se stal zrovna v úterý, kdy je v penzionu ordinační den.

Řidiči sanitek ztrácejí nervy

„Objednaná sanita přijela pro pacientku, ale z dispečinku volali, že nebyla přijata. Posílali ji z jedné ordinace do druhé. Saniťák začal ztrácet nervy. Já to už odmítám poslouchat, jako bychom nejednali s lidmi a byli jsme prašiví, řekl s rozhořčením a spojil se s dispečerkou. Oznámil, že veze paní zpátky,“ uvedla sestra další příklad. Byla nucena požádat zdravotní personál z domova důchodců, aby se postarali v rámci možností o nemocnou ženu, která patří do nemocnice.

V pondělí byl vrácen z chirurgického oddělení nemocnice v Chebu pacient ve vážném zdravotním stavu, který byl po operaci krčku, a podle vyjádření lékaře celkem v pořádku. Snaha zastupující obvodní lékařky o jeho hospitalizaci v nemocnici ve Stodě byla marná. Pacienta odmítli přijmout. Z domova důchodců volali rychlou lékařskou pomoc.

„Pacient byl v kritickém terminálním stavu a docházelo u něj k zástavě dechu. Zahájil jsem ihned resuscitaci dýchání, řízenou ventilaci a neprodlený transport na ARO do nemocnice v Chebu,“ popsal případ doktor Karel Lysý.

Nemocnici nahradit nemohou

V penzionu žijí takzvaně soběstační občané, v domově důchodců je zajištěna nepřetržitá péče zdravotního personálu.

„Nemáme u nás podmínky k tomu, abychom suplovali práci špitálu a nahradili plnohodnotně zdravotnické zařízení,“ vysvětlila vedoucí Vladislava Burešová.

„Pořizujeme pro naše obyvatele například hrazdičky k postelím, zvedák do vany, pojízdná křesla, chodítka a jiné pomůcky,“ dodala. Závažná nemoc starého člověka žijícího v penzionu je vlastně kontraindikací k přijetí do domova důchodců, a potřebné finance k umístění do HOSPICE nemocní nemají.

„Jedna z pacientek se přeložení z penzionu do domova důchodců nedožila. Překážkou je především administrativa, jejíž zdlouhavé vyřizování je v tomto případě, vzhledem k věku pacientů, na škodu,“ řekla s politováním vedoucí penzionu.

Snaží se situaci zvládat

Vrchní sestra i vedoucí Domova důchodců v Panenské ulici v Tachově se shodli na tom, že nejen u nich výrazně obyvatelé pociťují uzavření plánské nemocnice.

„Snažíme se sami zajistit odvoz a hospitalizaci nemocných pacientů. Když chceme mít jistotu, zavoláme záchranku, a ta pacienta umístí. Před dvěma měsíci ochotně ošetřili pacientku se zlomeninou krčku v Mariánských Lázních. Podle mého názoru, obvodní lékaři mají s umístěním pacienta daleko větší problémy,“ sdělila vrchní sestra Marie Větrovcová. A pokud není v silách personálu se o pacienta postarat, snaží se ho pracovnice domova hospitalizovat na základě lékařského doporučení a objednání v následném zařízení nemocnice sv. Anny v Plané, jak uvedla vedoucí Jana Klímová. Tam jsou ale prý volná místa nárazově, většinou když je právě nepotřebují, a mnohdy dlouhá čekací doba, jak shodně uvedly pracovnice zařízení.

Lékaři se na štěstí spoléhat nemohou

„Asi jsem měla štěstí, protože nemocné pacienty se mi hospitalizovat vždy podařilo. Vím však o tom, že kolegové v jiných zařízeních tyto problémy řešili, že záchranky jezdí k případům pozdě a odmítají nemocné lidi do nemocnic přijímat,“ sdělila doktorka Daniela Moročkovská, která pečuje o staré občany v Domově důchodců v Panenské ulici v Tachově. V zařízení zůstává spousta obyvatel takzvaně nahraně, kteří by za normální situace byli v nemocnici. Tam doslova hřeší na to, že se v domově postarají, jak uvedla lékařka.

„Snažíme se je tady mít co nejdéle, ale pro personál je to obrovská zátěž. Pouze díky obětavosti sester tady můžeme nechat obyvatele až do krajní situace, kdy je zdraví člověka bezprostředně ohroženo,“ dodala.

LENKA RÝPAROVÁ, Tachovský deník, 8.8.2003

Ohodnoťte tento článek!