Nemocnice a odbory se zatím nedohodly

nemocnice,chodba, sestra

Platy sester i dalšího zdravotnického personálu ve čtyřech největších nemocnicích Zlínského kraje jsou předmětem dlouhodobých diskusí. Podle zdravotníků souvisí současná neuspokojivá situace především s převedením institucí na obchodní společnosti, které udělal kraj před několika lety. Jelikož jejich přeměna na neziskové organizace, kterou přislíbilo současné vedení kraje, je podle odborníků velmi komplikovaná, požadují odbory alespoň změnu systému odměňování.

„Chtěli bychom, aby byl zdravotnický personál v nemocnicích ve Zlínském kraji odměňován podle tarifů, které jsou běžné v neziskových organizacích,“ sdělila místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Ivana Břeňková. Ty jsou podle ní o tisíce korun vyšší než současné mzdy v kraji.

Od převodu nemocnic na neziskové organizace podle Břeňkové odbory při jednáních, která proběhla minulý týden na zlínském krajském úřadě, upustily, a to i přesto, že vedení kraje před volbami posun v této věci přislíbilo. „Tím vlastně nepřímo slíbilo sestrám převod mezd na platy, které by vycházely z platových tarifů stanovených vládou. Na jejich vyšším ohodnocení trváme také proto, že současné průměrné odměny zdravotnického personálu ve Zlínském kraji jsou na chvostě republiky,“ poznamenala.

Vedení nemocnic tomuto návrhu ale příliš nakloněna nejsou. „My měnit mzdovou tabulku nebudeme. K jejímu sjednocení v rámci všech nemocnic v kraji doposud nedošlo, neboť každá nemocnice má jinou ekonomickou situaci a jinou strukturu zaměstnanců,“ sdělil ředitel nemocnice ve Vsetíně Martin Metelka.

Průměrný plat zdravotní sestry v jeho nemocnici činí 20 400 korun. „V ostatních nemocnicích Zlínského kraje je situace podobná, vyčnívá snad jen Uherské Hradiště,“ doplnil. Vedení uherskohradišťské nemocnice však nepovažuje podle jejího mluvčího Jana Hrdého informaci o výši průměrných mezd svých zaměstnanců za veřejnou. Na změny navrhované odborovým svazem pohlíží hradišťská nemocnice rovněž s nedůvěrou.

„Případnou změnu tarifů chápeme spíše jako technické opatření, podstatné je zejména to, jakou částku si nemocnice vzhledem ke svým ekonomickým výsledkům může celkem dovolit dát do mezd,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý. I kdyby byly mzdové tarify zásahem zvenčí jakkoliv upraveny, nemůže si podle něj nemocnice dovolit vyplatit na mzdách celkově vyšší sumu, než jakou vyplácí nyní.

„Naše současné mzdové tarify jsou výsledkem tříleté práce a jsou zakotveny v kolektivní smlouvě uzavřené s odborovými organizacemi,“ doplnil.
Proti návrhu na sjednocení systému odměňování principiálně není ředitel zlínské Baťovy nemocnice Petr Pšikal.“Změna v odměňování ale nesmí vést k neopodstatněnému navýšení prostředků a nesmí poničit motivační složky mzdy,“ zhodnotil. Průměrný plat zdravotní sestry v Baťově nemocnici podle něj činí 22 775korun.

Průměrný plat a vyjádření nemocnice v Kroměříži se v průběhu včerejšího odpoledne nepodařilo zjistit.
Vedení kraje ke sjednocení mzdových tabulek prozatím nepřistoupilo. „Ze společného jednání totiž vyplynulo, že ne všichni zástupci odborových svazů všech nemocnic Zlínského kraje s ním souhlasí,“ uvedla radní pro zdravotnictví Hana Příleská.

Kraj přispívá na mzdy ve svých nemocnicích podle krajského mluvčího Milana Plesara zhruba z pěti procent a k dalšímu dotování přistoupit nechce. „Mzdy jsou z 95 procent financovány z rozpočtu republiky a my tyto peníze nemocnicím pouze rozdělujeme,“ upřesnil Plesar. I on potvrdil, že kraj k jejich přerozdělení za účelem sjednocení mzdových tabulek prozatím nepřistoupí. „Při jednání o této věci zcela jednoznačně nesouhlasil například zástupce odborové organizace Uherské Hradiště,“ argumetoval.
Kraj se podle něj bude i nadále především snažit dosáhnout přechodu nemocnic z akciových společností zpět na neziskové organizace. „Kvůli nedostatkům v zákoně připraveném ministerstvem zdravotnictví, konkrétně neexistenci prováděcí vyhlášky, však mají kraje v celé republice legislativní problém převést svá zdravotnická zařízení na neziskové nemocnice,“ vysvětlil.

Ohodnoťte tento článek!