Nemocnice a univerzita vytvořily nové vzdělávácí pracoviště

Ilustrační foto; studium, vzdělávání, stetoskop

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a tamní Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) vytvořily nové vzdělávací pracoviště. Gynekologicko-porodnická klinika pomůže učit hlavně sestry a porodní asistentky z Fakulty zdravotnických studií UJEP. Škola a zdravotnické zařízení chtějí vybudovat také biomedicínské centrum a detašovanou odbornou knihovnu. Při včerejším slavnostním předání smluv to řekl prorektor UJEP pro rozvoj Vladimír Švec.

Nemocnice už ve spolupráci s univerzitou založila kardiologickou a neurologickou kliniku, připravuje se zřízení dalších čtyř. Kliniky zakládají zdravotnické fakulty, které za sebou nemají přímo zázemí fakultní nemocnice. „Přáli bychom si, aby v Ústí vznikla lékařská fakulta či univerzitní nemocnice,“ řekl děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP Miroslav Tichý. Na fakultě se vyučují obory Všeobecná sestra, Fyzioterapie, Ergoterapie a Porodní asistentka.

Gynekologicko-porodnická klinika má studentům pomoci nejen při praktické výuce, ale její odborníci by jim podle Tichého mohli být dobrými rádci při psaní bakalářských prací.

Podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice Iva Blšťáka oddělení vloni ošetřilo 5500 pacientek a narodilo se tam 1969 dětí. „Do letošního listopadu máme asi 1500 porodů. Bude to méně než vloni, kvůli demografické křivce,“ dodal Blšťák.

Kliniku povede jako přednosta Tomáš Binder, který působil i v pražských fakultních nemocnicích. „Zdejší kolektiv lékařů má velký potenciál. První úkol bude udržet ho pohromadě,“ zhodnotil 17 lékařů pracujících na oddělení. Bude ale podle něj potřeba doplnit nadstavbové atestace lékařů a zřídit oddělení prenatální diagnostiky, tedy diagnostikování chorob či poškození u ještě nenarozených dětí. „Chceme také, aby lékaři Krajské zdravotní nemuseli jezdit na velké tříměsíční stáže před atestací do velkých nemocnic, ale mohli je absolvovat tady,“ dodal.

Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici společnými výukovými a vědeckými základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení další kliniky bude ještě kvalitnější výuka a intenzivnější společná vědecká práce a v neposlední řadě další rozvoj špičkové zdravotní péče v regionu,“ uvedla mluvčí UJEP Jana Šiková.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!