Nemocnice a zdravotní pojišťovny

mikrofon, média, rozhovor

Přepis rozhovoru ČRo s předsedkyní Asociace nemocnic a ředitelkou Fakultní nemocnice Plzeň Jaroslavou Kunovou a poradcem ministra zdravotnictví Pavlem Vepřekem o úhradách od zdravotních pojišťoven.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Řada ředitelů českých nemocnic považuje současné úhradu od zdravotních pojišťoven za nedostatečné a čeká, že letos ještě klesnou. Kvůli tomu připouštějí manažeři, že utrpí kvalita zdravotní péče. Ředitelé pojišťoven jsou naopak přesvědčeni, že současná výše úhrad je dostačující- Zmíněné údaje vyplývají z průzkumu Barometr českého zdravotnictví, do kterého se zapojilo 74 z celkového počtu 190 šéfů nemocnic a pět z osmi zástupců pojišťoven. Po telefonu zdravím předsedkyni Asociace nemocnic a ředitelku Fakultní nemocnice Plzeň Jaroslavu Kunovou. Dobrý večer.

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Paní ředitelko, i vy si myslíte, že úhrady od zdravotních pojišťoven by měly být větší, aby pokryly to, co potřebuje kvalitní zdravotní péče?

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Vyhláška, která letos jaksi určuje úhrady, tak je poměrně komplikovaná a my jsme vlastně až teď mohli nějakým způsobem potom období minimálně toho čtvrt roku až čtyř měsíců, protože to vyúčtování běží v určitém zpoždění, zjistit, jak na tom jsme a zjišťujeme několik faktů. Za prvé, že tedy, takhle, ta vyhláška samozřejmě určuje nějaký rámec a ty pojišťovny mohou udělat jinou úhradu, pokud vidí, že tam prostě je nějaký problém v té příslušné nemocnici, to znamená, že nemocnice odvádí větší díl péče než vlastně jí nabízí ta úhrada.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Můžou pak přidat?

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Ano a tam je problém v tom, že prostě v té úhradové vyhlášce pojišťovny se toho striktně drží a u těch pojišťoven, kde došlo k nárůstu, významnému nárůstu pojištěnců, například u vojenské zdravotní pojišťovny, u pojišťovny ministerstva vnitra, tak vlastně tam oni se drží striktně vyhlášky a chtějí uřezávat ve 103 procentech tu úhradu, ačkoliv třeba ta nemocnice je nucená prostě tím tlakem těch pacientů, a to akutních pacientů, které nemůže odmítat, udělat větší podíl péče. Tak to je jeden velký problém u těch menších nemocnic. Druhý problém třeba u VZP a u těch ostatních také, je problém centrových léků, to je u těch našich velkých nemocnic, jsou ta specializovaná centra, kde tedy se léčí nejtěžší diagnózy a tam je problém v tom, že pojišťovna pořád se snaží, neřeší to, že když těch pacientů je více, tak se snaží jaksi tu zodpovědnost hodit na tu nemocnici a nespolupodílet se na tom, že těch pacientů je více. Oni tedy VZP teď udělala velice dobrý krok, že mi oznámila paní náměstkyně Šlajsová, že na každou tu odbornost, na tu specializovanou péči budou mít svého odborníka, který bude vlastně řešit v té nemocnici proč….

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Takže by se to mohlo zlepšit?

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Jestli skutečně ti naši lékaři to dělají jako správně, jestli těm lidem nasazují ty léky opravdu v tom potřebném stavu a ne třeba….

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Tam, kde je to opravdu nutné a neplýtvají?

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Je to nutné a tak dál. Takže, konečně by tedy jako spolupodíleli se na té zodpovědnosti, po čem my dlouho voláme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Paní ředitelko, na kolik by mohly samy nemocnice ještě přispět k tomu, aby se peníze našly ve zdravotnictví efektivnějším hospodařením? Ostatně, i z toho průzkumu vyplývá, že si to myslí většina těch ředitelů, která se do této sondy zapojila.

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Já na to mám jedinou odpověď. Nemůže být někdo dobrým manažerem, pokud řekne, že tam žádné rezervy nemá. Z toho já vycházím. takže, prostě na tuto otázku, kde prostě bylo odpovědět ano, ne, jestli tedy jsou rezervy nebo ne, tak žádný ředitel samozřejmě neřekne, že žádné rezervy nemá, protože ten systém zdravotnictví je velice složitý a prostě tam určité rezervy jsou, jinak musím říci, že my právě tím, že vlastně všechny ty rezervy už jsme našli, nechci říci, že úplně stoprocentně, ale třeba 95 procent těch rezerv už jsme našli, takže jsme vlastně se dokázali udržet ještě pořád v té stabilitě ekonomické, přestože na nás se valí nařízený nárůst mezd, nařízené DPH, nárůst prostě všech vstupů z toho vyplývajících.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Takže, díky té efektivitě to zvládáte?

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Díky té efektivitě my vlastně pořád to zvládáme a ti pacienti to tolik nepociťují. Jediné, co pociťují u nás v plzeňské nemocnici, je právě jaksi ten boj v těch centrových lécích, například u roztroušené sklerózy, jestliže prostě ten pacient do tří měsíců musí být nasazen na tu léčbu a my prostě řešíme s pojišťovnou, jestli to zaplatí nebo nezaplatí a oni prostě mají pořád tendenci nám říkat, máte nějaký limit a vy si to tam vyřešte. Ale prostě takhle to nejde, prostě ta pojišťovna musí mít, se spoluzodpovídat za tu péči a ne to hodit na tu nemocnici, ať ona si to na svůj úkor svých zaměstnanců, jiných pacientů a takhle vyřeší.

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Myslí si předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Jaroslava Kunová. Já vám děkuji, na shledanou.

Jaroslava KUNOVÁ, předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň: Na shledanou, dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: A na druhé lince je poradce ministra zdravotnictví pediatr Pavel Vepřek. Dobrý večer.

Pavel VEPŘEK, pediatr, poradce ministra zdravotnictví: Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Pane doktore, obávají se podle vás ředitelé nemocnic právem zhoršení kvality, dostupnosti péče kvůli nízkým úhradám pojišťoven a jak řekla teď paní ředitelka Kunová, podle vás by zdravotní pojišťovny měly spolupracovat více na tom, co je potřeba?

Pavel VEPŘEK, pediatr, poradce ministra zdravotnictví: Nepochybně, zdravotní pojišťovny mají klíčovou roli v našem systému veřejného zdravotnictví a jsou to zdravotní pojišťovny, které by měly pro své pojištěnce nakupovat péči. Je také pravdou, že doposud to nedělali úplně efektivně, ale zdravotní pojišťovny jsou v současné době ekonomicky tlačeny k tomu, aby tu kvalitu své práce zlepšily. Stejná tlak je vyvíjen na neposkytovatele zdravotní péče a ta nejistota některých ředitelů nemocnic je celkem na místě, protože v České republice budou od příštího roku daleko více, než doposud, putovat peníze za pacientem, takže nemocnice, která v systému plateb podle diagnóz bude zvyšovat, bude pacienty více oblíbená, tak bude si moci vydělat daleko více peněz než v současné době a samozřejmě, že ti pacienti, kteří půjdou do té oblíbenější nemocnice, tak budou některé nemocnici chybět. Takže, ty obavy jsou prostě na místě, vyhrává ten, kdo bude poskytovat lepší péči.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Pak je tady otázka na druhé straně, jestli třeba se nezhorší dostupnost pro pacienty, kteří jsou zvyklí na to z nemocnic, která třeba nepřitáhne jich tolik, ale je dejme tomu v odlehlejším kusu této republiky a ani třeba tam tolik lidí nežije, jestli třeba oni na to nebudou doplácet?

Pavel VEPŘEK, pediatr, poradce ministra zdravotnictví: Já tedy jsem přesvědčený, že nějaké otázky dostupnosti, omezené dostupnosti péče v České republice nehrozí, protože tady není ani tak otázka to, jestli jedu 40 nebo 50 kilometrů k té zdravotní péči, ale pro mě je klíčové, jak ta péče bude kvalitní a jestli nebude poskytována 24 hodin denně. To znamená, pro mě není důležité dostat se nejbližší postel a tam nedostat tu péči, kterou potřebuji. Já se musím dostat k té nejlepší možné péči, a to je právě ten proces, který v současné době v českém zdravotnictví probíhá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Pane doktore, myslíte si, že nemocnice už dělají opravdu všechno, co mohou, pokud se týká efektivity hospodaření nebo by mohl ještě někde přidat, aby třeba bylo na vyšší platy jak žádá i ministr zdravotnictví?

Pavel VEPŘEK, pediatr, poradce ministra zdravotnictví: Já jsem tedy přesvědčen, že ty nemocnice mají poměrně velké rezervy. Ono to je jako dost nepříjemné, prostě to říkat, co je tomu svému personálu, co se všechno musí dělat, ale je zbytné, jako většina zemí evropských, zavedla třeba léčebné protokoly, kdy lékař při přijetí pacienta z konkrétní diagnózou prostě má přesně daný, jak toho pacienta má vyšetřovat, jak ho má léčit a najednou zjistíte, že spousta vyšetření, které se v našich nemocnicích provádí, tak není úplně tak potřebná, že ten pacient nedostává tu péči v té nejkratší možné době, jak by to bylo možné. Já myslím, že většina českých nemocnic má velké rezervy v organizaci práce uvnitř sebe samotných.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Předpokládá poradce ministra zdravotnictví Pavel Vepřek. Děkuji za rozhovor, na shledanou.

Pavel VEPŘEK, pediatr, poradce ministra zdravotnictví: Děkuji vám, hezký večer.

Nemocnice a zdravotní pojišťovny
Ohodnoťte tento článek!