Nemocnice Beroun získala prestižní certifikát kvality

Nemocnice Beroun se stala 25. ledna 2012 držitelem prestižního čestného Certifikátu bezpečnosti a kvality a zařadila se tak do skupiny tzv. Bezpečných nemocnic.

Členy této skupiny jsou pouze ta zařízení, která celoplošně zařadí do standardů své léčebné a ošetřovatelské péče moderní zdravotnické prostředky, podporující bezpečnost zdravotnického personálu a pacientů.

„Jsme rádi, že jsme mohli rozšířit stávající řady „Bezpečných nemocnic“ a udělit Certifikát bezpečnosti a kvality již druhé nemocnici ve Středočeském kraji – a to ani ne rok po ocenění její partnerské nemocnice v Hořovicích,“ řekl k úspěchu berounské nemocnice Petr Misař ze Skupiny B. Brauna dodal:„Od roku 2009 jsme udělili certifikát celkem pěti zdravotnickým zařízením –FN Plzeň,FN Brno, Nemocnici Písek, Nemocnici Strakonice a již zmíněné Nemocnici Hořovice.“ Šestou tzv. Bezpečnou nemocnicí u nás se nyní stává Nemocnice Beroun.

Certifikát bezpečnosti a kvality je oceněním těch zdravotnických zařízení, která pro své zaměstnance a potažmo pacienty dělají něco navíc, než jim přikazují zákony a směrnice Evropské unie. Stejně jako Nemocnice Beroun se totiž rozhodla aktivně chránit životy a zdraví svých zaměstnanců tím, že do běžných ošetřovatelských standardů zařadila používání bezpečnostních kanyl, infuzních setů a zavedla standardy, s cílem minimalizovat poranění ostrými předměty, jako např. jehlou, na minimum.

V řadě zemí EU je používání zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky stanoveno zákonem, v České republice taková povinnost prozatím uzákoněná není.

Nemocnice, která se k tomuto kroku rozhodne, tak činí z vlastní vůle a na vlastní náklady.
Na místě je jistě otázka, jaké mají tyto bezpečností prvky přínos? Berounská nemocnice v loňském roce rozbalila a použila více než 17 000 infuzních setů a téměř 11000 intravenózních kanyl.

Pokaždé, když zdravotník s těmito prostředky manipuluje, vlastně podstupuje riziko bodného poranění, které může, v případě předchozího kontaktu jehly s infikovaným pacientem, ohrozit jeho samotného. Mezi největší rizika patří infikování virem HIV, hepatitidou B a C a celou řadou dalších infekčních chorob, jimiž může být pacient nakažen.

Bohužel, i přes maximální opatrnost personálu, může k poranění dojít.
Není třeba asi zdůrazňovat, že to může pro pacienta znamenat vážné zdravotní, psychické i sociální problémy a pro zdravotnické zařízení pak nejen ztrátu dlouhodobě získané prestiže, ale také finanční postihy.

Ohodnoťte tento článek!