Nemocnice by si na sebe měly vydělat

KATEŘINA KLASNOVÁ, JEDNIČKA STŘEDOČESKÉ KANDIDÁTKY STRANY VĚCI VEŘEJNÉ (VV):
*** Jaký odhadujete výsledek voleb, s jakým procentem pro VV byste byla spokojena? **
– Podle průzkumů volebních preferencí VV oscilují mezi 9 až 14 %. Byla bych proto spokojená, kdyby nám voliči dali okolo 10 %.

KATEŘINA KLASNOVÁ, JEDNIČKA STŘEDOČESKÉ KANDIDÁTKY STRANY VĚCI VEŘEJNÉ (VV):

* Jaký odhadujete výsledek voleb, s jakým procentem pro VV byste byla spokojena?

– Podle průzkumů volebních preferencí VV oscilují mezi 9 až 14 %. Byla bych proto spokojená, kdyby nám voliči dali okolo 10 %.

* Se kterými stranami si dokážete představit koalici, se kterými v žádném případě?

– Rozhodně odmítáme koalici s KSČM. Pro možnou spolupráci je pro nás klíčové plnění Maastrichtských kritérií. To především znamená stop dalšímu zadlužování ČR, vyrovnaný státní rozpočet, reforma důchodového systému, zdravotnictví a školství a přijetí protikorupčních opatření. Podpoříme proto tu vládu, která bude mít tyto priority.

* Měly by krajské či městské nemocnice dostávat příspěvek ze státního rozpočtu, nebo je jejich provoz plně na bedrech kraje či města?

– Podle naší reformy zdravotnictví lze říci, že nemocnice, které budou spadat do páteřní sítě a kde bude stát garantovat dostupnost a kvalitu péče, by příspěvek od státu dostávat mohly, nicméně nemocnice by měly mít natolik kvalitní řízení a správu, aby byly pokud možno dlouhodobě samofinancovatelné.

* Jste pro rozšíření letiště Vodochody na mezinárodní letiště?

– VV jsou jednoznačně proti výstavbě mezinárodního letiště Vodochody. Na kandidátce ve STC proto máme také tři starosty z obcí sdružených do iniciativy Stop letišti Vodochody. Prodej Aero Vodochody bez jakýchkoli pravidel považuji za obrovskou chybu.

* V kraji jsou největší problémy s dopravou a stavem silnic, z jaké jiné oblasti krajského rozpočtu byste vzala peníze na jejich nejnutnější opravy, pokud by nebyla možnost sáhnout do státních či evropských fondů?

– Především bych neplýtvala penězi daňových poplatníků, jako to činí hejtman Rath, a okamžitě bych zrušila proplácení zdravotnických poplatků a tzv. žákovské jízdné „zdarma“. Je to populismus a tyto peníze pak chybí na opravy silnic. Jinak systémově VV navrhují odtajnění a prověření smlouvy se společností Kapsch – 80 % z vybraných peněz na mýtné by mělo jít zpět na opravy silnic, což se zjevně neděje. Jsme také pro zavedení plošného mýtného pro kamióny, které nejvíce poškozují silnice, a to i na silnicích I., II. a III. třídy. Zároveň bychom jim ale zrušili silniční daň.

* Kterým státním zaměstnancům by kvůli úsporám měly klesnout odměny a kterým rozhodně ne?

– Odměny by měly určitě klesnout manažerům firem typu ČEZ anebo Českých drah. Naopak klesnout by neměly například učitelům. VV navrhují zavedení minimálního platu nastupujících učitelů 20 tisíc korun – peníze na ně chceme získat škrty v nesmyslných výdajích ministerstva obrany. Obecně jsme pro zdanění benefitů, a to i poslaneckých náhrad, které navíc navrhujeme snížit na polovinu.

* Navrhnete nebo podpoříte zákon o výrazném omezení imunity poslanců?

– Máme v programu omezení imunity poslanců pouze na výroky na půdě parlamentu tak, aby byli odpovědni za své činy stejně jako ostatní smrtelníci.

* Souhlasíte s vyššími důchody pro „bohaté“? Z čeho by se měly platit?

– Považujeme nezbytné zahájit reformu důchodového systému. Chtěli bychom, aby vedle průběžného systému vznikl penzijní fond pod státním dohledem, do kterého by bylo možné odvést 4 % z odvodů na sociální pojištění. Celková výše odvodů by se nezvyšovala. Protože by byl tento převod dobrovolný, zvýšili bychom státní podporu na dvojnásobek těm, kteří by zároveň měli uzavřené penzijní připojištění. Dlouhodobým cílem naší reformy je jednotná výše důchodu v prvním pilíři (průběžný systém). Díky druhému (státní fond) a třetímu pilíři (připojištění) by došlo k diferenciaci důchodu podle výše příjmu.

Ohodnoťte tento článek!