Nemocnice by si už neměly přehazovat drahé pacienty

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer soudí, že nový systém financování nemocnic, který se letos vyzkouší v několika nemocnicích a plně nasazen do praxe bude od roku 2003, respektive 2004, peníze sice neušetří, ale…

V Česku se připravuje nový systém financování nemocnic. Pracovně je nazvaný platba za diagnózu a pokusně má být v několika nemocnicích zaveden již od dubna. „Umožní stanovit celostátní průměrnou hodnotu léčby určité diagnózy a k ní pak budou zdravotní pojišťovny přihlížet při proplácení léčby poskytovatelům zdravotní péče,“ soudí ekonomický náměstek ministra zdravotnictví Antonín Hlaváček. Primáři a přednostové klinik, ale i vedení nemocnic tak budou mít možnost porovnat, za kolik danou nemoc léčí a za kolik se léčí v průměru v zemi. Tak se pak mnohem lépe pozná, kolik lůžková péče skutečně potřebuje peněz. Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer soudí, že nový systém financování nemocnic, který se letos vyzkouší v několika nemocnicích a plně nasazen do praxe bude od roku 2003, respektive 2004, peníze sice neušetří, ale odpadne převoz finančně nákladných pacientů do jiných nemocnic, když původní nemocnice by pacienta vyléčit uměla. „Až dosud se nemocnicím vyplatí léčit více pacientů ale méně finančně nákladných. Ty ostatní posílají do velkých nemocnic, které už pacienty nemají kam dál poslat, a tak zůstávají u nich. V těchto nemocnicích se tak soustřeďuje léčba nejdražších pacientů. Nový systém zaplatí léčbu drahého pacienta i malým nemocnicím, pokud je v jejich silách takového pacienta léčit,“ řekl Fišer.

Václav Pergl, Právo, 2.4.2002

Ohodnoťte tento článek!