Nemocnice by soustředila pacienty na oddělení chronické resuscitace

Myšlenka vypracovat studii oddělení chronické intenzivní resuscitace pro vysokomýtskou nemocnici vznikla před několika týdny. „Autory myšlenky jsou jednak zastupitelé Pardubického kraje, jednak krajská sekce Asociace malých a středních nemocnic. Je to typ péče, který schází nejen v Pardubickém kraji, ale vlastně také – jak si troufám říci – v celé České republice. A právě naše nemocnice by mohla být vhodným místem…

Vysoké Mýto – kde by se tito pacienti soustředili,“ naznačuje perspektivu nemocnice její ředitelka Ivana Urešová.

Jednalo by se o pacienty, kteří potřebují zajistit životně důležité funkce, jsou odkázáni na dýchací a ostatní přístroje, a to třeba po několik dlouhých měsíců.

Nyní tráví tito pacienti potřebný čas na lůžkách akutní péče na odděleních ARO nebo na jednotkách intenzivní péče, což není právě nejšťastnější umístění.

„Připravili jsme po konzultaci s krajskou sekcí Asociace studii, ta byla předána zastupitelstvu kraje. Očekáváme, že koncem srpna nebo v září se sejde krajská komise pro zdravotnictví a sociální věci, aby se touto záležitostí zabývala. Domnívám se, že by to byl vhodný program pro naši nemocnici. Disponujeme komplementem, který je nutný k provozování chronické resuscitace,“ upřesnila Ivana Urešová.

Až dvanáct lůžek

Podle slov ředitelky by šlo o zřízení deseti až dvanácti lůžek oddělení chronické resuscitační intenzivní péče.

„Oddělení by zabralo prostor v jednom traktu budovy léčebny následné péče. Vznikla by vhodná návaznost na klasickou LDN, jestliže by tam byli pacienti z tohoto oddělení, bez velkého překládání. Využila by se nově zřízená rehabilitace, šlo by tedy o šťastné řešení pro nás. Všechno pochopitelně záleží na finančních prostředcích, neboť hlavně přístrojové vybavení bude velmi nákladné. Po stránce stavební by se úpravy provedly v únosné míře,“ pokračovala ředitelka.

Náročnou záležitostí bude bezpochyby také personální obsazení. Zamýšlené oddělení by se nedalo provozovat bez týmu erudovaných lékařů, a to zejména odbornosti ARO.

„Určitý počet kvalifikovaných lékařů máme, ovšem zdaleka by to nestačilo, museli bychom přijmout další. Je třeba kout železo, dokud je žhavé, proto nezakrývám, že personální posílení by se u nás stalo nutností,“ uzavřela Ivana Urešová.

JIŘÍ KONÍČEK, Orlické noviny, 25.7.2001

Ohodnoťte tento článek!