Nemocnice chce novou chirurgii

Okresní nemocnice v Novém Bydžově disponující 211 lůžky chystá na letošní rok zahájení výstavby nové chirurgie. Moderní objekt bude postaven v těsné blízkosti…

Nový Bydžov – budovy interny, s níž má být propojena spojovacím krčkem.

Letos osm miliónů

„V letošním státním rozpočtu je na tuto investiční akci pamatováno částkou osmi miliónů korun,“ sdělil nám ředitel novobydžovské Okresní nemocnice Aleš Drozd s tím, že tyto prostředky stačí na zhotovení projektové dokumentace a zahájení zemních prací. Celkové náklady na výstavbu v plánovaném rozsahu dosahují podle schváleného investičního záměru částky asi 106 miliónů korun, takže výstavba nové chirurgie by byla rozvržena do delšího časového období. Hlavními důvody pro chystané přemístění chirurgického oddělení z letité budovy jsou především ekonomicko-provozní důvody, nevhodné stavební řešení objektu, které nešlo změnit ani při nedávné rekonstrukci, a nemožnost instalace moderní klimatizační jednotky.

Také multioborová JIP

Nová chirurgie vyroste za budovou interny směrem ke gynekologicko-porodnickému oddělení a všechny tři objekty vytvoří monoblok s centrálním vchodem propojený chodbami. Tento systém umožní pacientům i personálu průchod mezi všemi odděleními „suchou nohou“. V podzemí nové budovy chirurgie bude podle záměrů vedení nemocnice umístěno technické zázemí, v přízemí pacienti naleznou urgentní vchod, chirurgické ambulance, lékárnu i kantýnu s možností občerstvení. V prvním patře se počítá se dvěma operačními sály s veškerým zázemím, centrální sterilizací a multioborovou jednotkou intenzivní péče s devíti lůžky, která nahradí JIP v současnosti umístěné na jednotlivých odděleních. Nejvyšší patro má být vyhrazeno lůžkové části se 34 místy. Současná budova chirurgie je podle ředitele Okresní nemocnice Aleše Drozda v budoucnu velice dobře využitelná například pro lůžka následné péče. Po jednoduchých úpravách lze budovu rovněž přeměnit třeba v léčebnu dlouhodobě nemocných s osmdesáti lůžky, kterou bydžovský region potřebuje. Postavení nového chirurgického oddělení by novobydžovskému zdravotnickému zařízení kromě jiného přineslo snížení provozních nákladů, zkvalitnění léčebné péče pro pacienty, lékárnu umístěnou přímo v areálu nemocnice, společné operační sály i prostory pro přístrojové vybavení a podobně.

Další investice

Jmenované novobydžovské zdravotnické zařízení v letošním roce rovněž počítá s dalšími investicemi. Především se jedná o dobudování nemocničního informačního systému i nákup nového rentgenového přístroje a videokolonoskopu.

MARTIN ČERNÝ, Hradecké noviny, 29.3.2002

Ohodnoťte tento článek!