Nemocnice chceme jedině do pronájmu

podpis, smlouva, dohoda

„V rámci projektu se předpokládá, že převezmeme podnik KKN se všemi závazky a vztahy. To samozřejmě představuje obrovskou zodpovědnost, ke které je rovněž zapotřebí disponovat patřičnými kompetencemi k řízení společnosti,“ říká v rozhovoru jednatel Ostrovské nemocnice David Soukup.

JEDNATEL OSTROVSKÉ NEMOCNICE DAVID SOUKUP ŘEKL PRÁVU:

Za společnost Nemos Plus, která je 100% vlastníkem ostrovské nemocnice, jste vedení Karlovarského kraje předali nabídku týkající se řízení Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Jaká ta nabídka je? Je nabídka na manažerské řízení nebo na pronájem KKN?

Od začátku striktně trváme na nájemném vztahu. V rámci projektu se předpokládá, že převezmeme podnik KKN se všemi závazky a vztahy. To samozřejmě představuje obrovskou zodpovědnost, ke které je rovněž zapotřebí disponovat patřičnými kompetencemi k řízení společnosti. Bez toho to není možné. Předpokládáme, že je možno zajistit v určitém časovém horizontu soběstačnost KKN, což je mimo rozvoje a zvýšení kvality poskytované péče hlavním cílem nabídky. Obecně vzato, po zřizovateli nechceme peníze. My zajistíme soběstačnost KKN a předpokládáme, že stejně tak nebude chtít kraj peníze po nás.

Na kolik let si představujete, že by vám byla KKN pronajata?

Aby byl projekt úspěšný, musí se jednat o dlouhodobý pronájem. Navrhli jsme dvacet let.

Jak by to bylo s majetkem KKN?

Kraj by dál vlastnil veškerý nemovitý majetek, přičemž my bychom se starali o majetek movitý a provozní záležitosti. Nutno podotknout, že se nejedná o žádnou formu privatizace. Nájem není privatizace. Privatizace je vyloučena, a to absolutně. Kraji navíc zůstávají transparentní kontrolní a dozorové mechanismy, včetně plnění zákonných povinností a práv.

Karlovarské krajské zastupitelstvo přijalo usnesení, podle kterého není možné v žádné nemocnici rušit nebo slučovat některá oddělení či ambulance. Jste připraveni dodržet takové usnesení?

Domnívám se, že jsme na toto připraveni lépe, než jaká je současná realita. Můžeme být svědky, že sice některá oddělení jakoby fungují, ale protože nemají například optimalizované smlouvy se zdravotními pojišťovnami nebo chybí personál, tak pacienti čekají měsíce na operace či na patřičný zákrok a péči. Rozsah péče, tedy objem výkonů, zachováme určitě. Co se týká struktury poskytované péče, tak to je otázka k následné diskusi, kde musí být zohledněny mimo jiného nové trendy, politika plátců, tedy zdravotních pojišťoven za služby.

Jenže ta usnesení jsou o tom, že musí zůstat zachována všechna oddělení…

Určitě bychom je zachovali minimálně v první fázi, ale pak je zapotřebí otevřít diskusi a racionálně jednat. V první řadě je zapotřebí soustředit se na ekonomiku a provoz KKN, druhým pilířem je zkvalitnění personalistiky, včetně efektivní a cílené komunikace. Třetím důležitým bodem je samotná strategie rozvoje, kterou chceme řešit společně s krajem, klienty, pojišťovnami a vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení.

Kdo je vlastníkem deseti akcií po dvou stech tisících korunách společnosti Birdon, která je spoluvlastníkem společnosti Nemos? Vedení kraje žádá, abyste změnili formu vlastnictví akcií, aby bylo možné jejich majitele ověřit.

Vlastník se neschovává. Partneři projektu, kraj a další vlastnickou strukturu znají. Jedná se o fyzické osoby z regionu. Budeli kraj vyžadovat případnou změnu podoby akcií, i tomu se nebráníme a všichni s tím byli seznámeni. Management je rovněž z regionu. Nikam se nehrneme, rozhodnout musí vedení kraje, které nese zodpovědnost. Pronájem je varianta, která nás zajímá, a ve které je možno projekt úspěšně zvládnout.

Jakým způsobem v tom všem figuruje Sokolovská uhelná (SU)?

Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že SU chce KKN pomoci, jsme ji oslovili s cílem zjistit, zdali naše projekty nestojí proti sobě. Po několika setkáních jsme oboustranně došli k závěru, že bychom mohli postupovat společně, že máme na současnou situaci a možné východisko velmi podobný názor. SU by hrála roli partnera, který je připravený financovat projekty, které budou smysluplné a na které nebude možné získat peníze z provozu a z jiných zdrojů. Bez SU a její podpory nelze projekt v předložené podobě realizovat.

Ohodnoťte tento článek!