Přejít na obsah

Nemocnice chceme jedině do pronájmu

zpět
9.3.2010
podpis, smlouva, dohoda
zvětšitpodpis, smlouva, dohodaZdroj: www.pflegenzuhause.com

podpis, smlouva, dohoda | Zdroj: www.pflegenzuhause.com

 

"V rámci projektu se předpokládá, že převezmeme podnik KKN se všemi závazky a vztahy. To samozřejmě představuje obrovskou zodpovědnost, ke které je rovněž zapotřebí disponovat patřičnými kompetencemi k řízení společnosti," říká v rozhovoru jednatel Ostrovské nemocnice David Soukup.

JEDNATEL OSTROVSKÉ NEMOCNICE DAVID SOUKUP ŘEKL PRÁVU:

Za společnost Nemos Plus, která je 100% vlastníkem ostrovské nemocnice, jste vedení Karlovarského kraje předali nabídku týkající se řízení Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Jaká ta nabídka je? Je nabídka na manažerské řízení nebo na pronájem KKN?

Od začátku striktně trváme na nájemném vztahu. V rámci projektu se předpokládá, že převezmeme podnik KKN se všemi závazky a vztahy. To samozřejmě představuje obrovskou zodpovědnost, ke které je rovněž zapotřebí disponovat patřičnými kompetencemi k řízení společnosti. Bez toho to není možné. Předpokládáme, že je možno zajistit v určitém časovém horizontu soběstačnost KKN, což je mimo rozvoje a zvýšení kvality poskytované péče hlavním cílem nabídky. Obecně vzato, po zřizovateli nechceme peníze. My zajistíme soběstačnost KKN a předpokládáme, že stejně tak nebude chtít kraj peníze po nás.

Na kolik let si představujete, že by vám byla KKN pronajata?

Aby byl projekt úspěšný, musí se jednat o dlouhodobý pronájem. Navrhli jsme dvacet let.

Jak by to bylo s majetkem KKN?

Kraj by dál vlastnil veškerý nemovitý majetek, přičemž my bychom se starali o majetek movitý a provozní záležitosti. Nutno podotknout, že se nejedná o žádnou formu privatizace. Nájem není privatizace. Privatizace je vyloučena, a to absolutně. Kraji navíc zůstávají transparentní kontrolní a dozorové mechanismy, včetně plnění zákonných povinností a práv.

Karlovarské krajské zastupitelstvo přijalo usnesení, podle kterého není možné v žádné nemocnici rušit nebo slučovat některá oddělení či ambulance. Jste připraveni dodržet takové usnesení?

Domnívám se, že jsme na toto připraveni lépe, než jaká je současná realita. Můžeme být svědky, že sice některá oddělení jakoby fungují, ale protože nemají například optimalizované smlouvy se zdravotními pojišťovnami nebo chybí personál, tak pacienti čekají měsíce na operace či na patřičný zákrok a péči. Rozsah péče, tedy objem výkonů, zachováme určitě. Co se týká struktury poskytované péče, tak to je otázka k následné diskusi, kde musí být zohledněny mimo jiného nové trendy, politika plátců, tedy zdravotních pojišťoven za služby.

Jenže ta usnesení jsou o tom, že musí zůstat zachována všechna oddělení…

Určitě bychom je zachovali minimálně v první fázi, ale pak je zapotřebí otevřít diskusi a racionálně jednat. V první řadě je zapotřebí soustředit se na ekonomiku a provoz KKN, druhým pilířem je zkvalitnění personalistiky, včetně efektivní a cílené komunikace. Třetím důležitým bodem je samotná strategie rozvoje, kterou chceme řešit společně s krajem, klienty, pojišťovnami a vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení.

Kdo je vlastníkem deseti akcií po dvou stech tisících korunách společnosti Birdon, která je spoluvlastníkem společnosti Nemos? Vedení kraje žádá, abyste změnili formu vlastnictví akcií, aby bylo možné jejich majitele ověřit.

Vlastník se neschovává. Partneři projektu, kraj a další vlastnickou strukturu znají. Jedná se o fyzické osoby z regionu. Budeli kraj vyžadovat případnou změnu podoby akcií, i tomu se nebráníme a všichni s tím byli seznámeni. Management je rovněž z regionu. Nikam se nehrneme, rozhodnout musí vedení kraje, které nese zodpovědnost. Pronájem je varianta, která nás zajímá, a ve které je možno projekt úspěšně zvládnout.

Jakým způsobem v tom všem figuruje Sokolovská uhelná (SU)?

Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že SU chce KKN pomoci, jsme ji oslovili s cílem zjistit, zdali naše projekty nestojí proti sobě. Po několika setkáních jsme oboustranně došli k závěru, že bychom mohli postupovat společně, že máme na současnou situaci a možné východisko velmi podobný názor. SU by hrála roli partnera, který je připravený financovat projekty, které budou smysluplné a na které nebude možné získat peníze z provozu a z jiných zdrojů. Bez SU a její podpory nelze projekt v předložené podobě realizovat.


Komentovat článek: Nemocnice chceme jedině do pronájmu

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Nemocnice chceme jedině do pronájmu

Komentáře

dalších 7 komentářů
da kks x ostrov  | 20. 04. 2010 13:39

...

O co jim jde Dlouhodobý pronájem je téměř privatizace  | 10. 03. 2010 11:34

Návrhy Ostrovské nemocnice a SÚ zní zajímavě. Ale pozor! Nechtějí manažerské řízení (přitom kvalitní manažeři by měli dosáhnout též dobrých výsledků), chtějí dlouhodobý pronájem. Co to znamená? V dlouhodobém pronájmu (50 let) má např. Zámeckou kolonádu soukromá firma. Dříve veřejně přístupné historické prostory jsou nyní jen pro "ruskou " klientelu a město má ze zařízení jen ten užitek, že navenek je vše zrekonstruováno. Ale v případě Zámecké kolonády jde o relativně optimistický scénář, jak může dlouhodobý pronájem dopadnout (záleží ale navíc na dalších faktorech, jako je cena pronájmu atd.) Ten pesimistický a zároveň velmi reálný u KKN zní: Díky dlouhodobému pronájmu se veřejné zařízení stává fakticky na 20 let soukromým. Uvedené soukromé subjekty tedy mají dvě možnosti - 1. Nemocnici vytunelovat, posléze koupit a takto získaný majetek použít na své soukromé třeba i zdravotnické aktivity, 2. Zásadně změnit náplň, funkci i organizaci KKN ve prospěch lukrativních oborů, aby se stala KKN soběstačnou či výdělečnou. Samozřejmě , že nelukrativní obory a činnosti budou zákonitě upadat a mizet i přes eventuelní deklarace v nájemní smlouvě. Podle mého názoru by bylo férové od manažerů Ostrova nabídnout právě manažerské schopnosti za odpovídající úplatu či bonus v případě, že opravdu KKN dostanou z dluhů. Takto to vypadá (a podle mnohých zkušeností zřejmě i je), že SÚ a Ostrovské nem jde o peníze, majetek, vliv a vlastní obohacení. Toto je náš názor k potřebné veřejné polemice, kterou hetman Novotný ani Larva stále neakceptují. O.Homolka

Helena Pronájem  | 9. 03. 2010 14:48

všem dát k přečtení

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné