Nemocnice chystá novou jednotku sociálních lůžek

V Okresní nemocnici skončilo poslední výběrové řízení na místo primáře. O podrobnostech i dalších plánech nemocnice jsme hovořili s jejím ředitelem Ing. Pavlem Hralou…

Pelhřimov –

Od kdy bude mít gynekologicko-porodnické oddělení nového primáře?

Do výběrového řízení na toto oddělení se přihlásili dva uchazeči, z nichž stávající primář Pavel Příborský odstoupil. Novým primářem se tedy stane MUDr. Pavel Antonín, dosavadní zástupce primáře znojemské nemocnice. Nastoupí 9. července a pokud se osvědčí, bude do funkce jmenován k 1. září.

Do výběrového řízení na primáře patologie se nepřihlásil žádný zájemce. Nekomplikuje to práci nemocnice?

I nadále chceme využívat služeb plzeňské laboratoře, která neprodleně vyhodnocuje potřebné vzorky a navíc její zaměstnanci jezdí na pitvy v úterý a v pátek. Samozřejmě, že i nadále hledáme pro tuto funkci vhodného lékaře.

V současné době chystáte změny v pavilónu bývalé polikliniky.

Uvažujeme o dalším rozšíření stanice doléčovací rehabilitační jednotky v prostorách dnešního ORL (ušní, nosní, krční). Tam je nejblíže neurologickému oddělení. Takzvaná sociální lůžka dnes v republice chybí a pojišťovnou jsou hrazena mimo rámec paušálních plateb. Oddělení ORL hodláme přestěhovat do přízemí dětského pavilónu.

Tam ale sídlí zdravotní záchranná služba.

V současné době zvažujeme několik variant dalšího umístění zdravotní záchranné služby. Jedním z řešení je přestěhování do rekonstruované budovy bývalého skladu CO.

Největší změnou asi bude zahájení výstavby pavilónu akutní medicíny, kde máte letos přiděleno ze státního rozpočtu 38 miliónů korun. Podaří se tuto částku prostavět?

Máme vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Koncem června budeme otevírat obálky s nabídkami. Zatím se přihlásilo 13 firem. Po zákonné lhůtě na odvolání bychom v srpnu podepsali smlouvu a začneme stavět. V letošním roce oněch 38 miliónů prostavíme. Další rok bude záležet na státním rozpočtu. Věřím, že se nám podaří ukončit celou stavbu do roku 2003.

MARIE STEINHAUSEROVÁ, Listy Pelhřimovska, 31.5.2001

Ohodnoťte tento článek!