Nemocnice dál hledá úspory

Nemocnice Třebíč loni hospodařila s přebytkem 39 milionů korun. Ve srovnání s ostatními nemocnicemi na Vysočině je v tomto ohledu nejlepší. Vyplývá to z informací, které zveřejnil krajský úřad. I nadále však pokračují problémy nemocnice se splácením závazků.

„Výsledek výrazným způsobem ovlivnil příspěvek od zřizovatele nemocnice, Kraje Vysočina, ve výši 27,5 milionu korun,“ přiznala ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Vzhledem k tomu, že ještě v roce 2013 byla nemocnice ve ztrátě téměř 24 milionů korun, projevily se na hospodaření příznivě i úspory na straně nákladů. „Nemocnice Třebíč jako jediná snížila celkový objem nákladů zhruba o 13 milionů korun. Pokud budeme konkrétní, pak kromě nákladů na energie snížila zhruba o 10 milionů korun osobní náklady a o 240 tisíc korun náklady na služby, jako jsou dopravné, nájemné či svoz odpadu,“ uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).

Ne všechno jde však v hospodaření nemocnice hladce. „Nedaří se podle našich představ splácet závazky dle splatností, nebo výraznějším způsobem zkracovat splatnost. Toto je ale dáno celkovou situací ve zdravotnictví, splácením našich pohledávek a úhradou od pojišťoven,“ popsala Tomášová.

Zopakovat příznivý výsledek hospodaření z loňského roku nebude podle vedení nemocnice letos reálné. „Důvodem je zákonem daný požadavek na navýšení platových tarifů pracovníků ve zdravotnictví o pět procent, komplikací bude i plánovaná výstavba pavilonu chirurgických oborů. Ta přinese řadu organizačních změn a krátkodobých dílčích omezení chodu některých oddělení a ambulancí. To s sebou ponese další provozní náklady,“ vysvětlila ředitelka.

Právě zvládnout přípravu výstavby pavilonu chirurgických oborů bude jedním z hlavní úkolů pro vedení nemocnice v tomto roce. „To vyžaduje zvládnout přípravu projektu a start výstavby. V průběhu letních prázdnin nás však čeká i náročné stěhování oddělení a zdravotnické techniky včetně CT. Vše se snažíme připravit a zvládnout tak, aby to pacienty nijak nezasáhlo, aby fungovaly jednotlivé odborné ordinace, neprodlužovaly se lhůty vyšetření nebo zákroků a podobně. Nový pavilon bude jednoznačně velkým přínosem a zkvalitněním péče pro širokou veřejnost,“ informoval mluvčí nemocnice Petr Palovčík. Nyní v dubnu to bude právě rok, co se Eva Tomášová chopila funkce ředitelky třebíčské nemocnice. Ve vedení vystřídala krizového manažera Jana Ference. Jejími hlavními úkoly bylo pokračování ve stabilizaci ekonomické a personální situace v nemocnici i vylepšení pověsti zdravotnického zařízení.

Na personální stránku bude myslet i v budoucnu. „Zaměřujeme se na posílení lékařského týmu a jeho přípravu, aby se po dostavění nový pavilon dal využít se všemi jeho možnostmi,“ řekla Tomášová. A v nemocnici se zaměřují i na vzdělávání zaměstnanců. „Uvědomujeme si, že velkou roli hraje využití potenciálu našich zaměstnanců, proto jsme nastartovali velký vzdělávací projekt. V tomto a příštím roce připravujeme ucelené vzdělávání jak středního managementu,tedy primářů a vrchní sester, tak dalších zaměstnanců,“ dodala ředitelka Tomášová.

A daří se také modernizovat přístroje. Třebíčská nemocnice zakoupila například laparoskopickou věž, monitory vitálních funkcí na ARO a digitální tonometry.

Ohodnoťte tento článek!