Nemocnice data o pacientech zabezpečují před zneužitím

Titulní obrázek

Nemocnice zabezpečují data pacientů tak, aby je nikdo nepovolaný nezneužil. Když posílá lékař z pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice rentgenový snímek pacienta kolegovi v Ústřední vojenské nemocnici, má k tomu privátní linku…

která nejde přes veřejný internet. Ve Všeobecné fakultní nemocnici zase využívají systém IZIP. Do internetové zdravotní knížky může kromě lékařů nahlížet i pacient, kterému knížka patří.

„Ukládání dat ve zdravotnictví má svá specifika. Jde o velice soukromé údaje o zdraví pacientů, navíc je daná dlouhá doba k jejich archivaci,“ řekla Jolana Jakoubková za pořadatele celodenního semináře o ochraně a dlouhodobé archivaci dat ve zdravotnictví, který se konal dnes pro odborníky z IT středisek nemocnic, poliklinik, lázeňských domů a rehabilitací. Všechna tato zařízení pracují s velkými objemy dat. Musejí je zabezpečit před neoprávněným přístupem.

Pacienti mají přístup ke svým datům uloženým ve zdravotnických zařízeních od letošního roku. Zákon jim zaručuje, že dostanou výpis ze své zdravotní dokumentace nebo její kopii. Ochrana dat pacienta je už řadu let zaručena například při studiích nových léků, pacient musí o svém zařazení do studie vědět a musí s tím souhlasit.

Oldřich Novotný z Fakultní Thomayerovy nemocnice řekl, že data pacientů ukládají v centrálním archivu. Lékařům je dostupný online archiv, kde si mohou vyhledat tři roky starý snímek. V takzvaném rychlém archivu jsou půl roku stará data, aby byla pro lékaře rychle dostupná. Data pacientů posílají po zabezpečených linkách, které nejsou veřejně přístupné přes internet.

Jiří Bubeníček z Ústřední vojenské nemocnice řekl, že ke vstupu do nemocničního informačního systému dostane každý zaměstnanec své domácí heslo. Na to se musí přihlašovat, zajišťuje mu vstup.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!