Nemocnice hledá dobrovolníky

Projekt nové sociální práce s pacienty spočívající ve službě dobrovolníků začíná nabízet FN v Plzni. Jedná se o neplacenou a neziskovou činnost vykonávanou na základě smlouvy po předem stanovenou dobu. Dobrovolníci budou…

v nemocničním prostředí pomáhat dětem, dospělým i starým lidem upoutaným na lůžko. „V současnosti hledáme dobrovolníky pro práci na geriatrickém oddělení a dětské klinice, kteří o tuto pomoc již projevili zájem. Uvítáme ale i dobrovolníky, kteří by pomáhali s drobnými administrativními činnostmi a zajišťovali průvodcovskou službu v areálech nemocnice na Lochotíně. Veškeré jejich působení bude organizované,“ informovala o novém projektu Nina Vodičková, supervizor dobrovolníků ve FN. „Nemocnice uvítala tento projekt, protože jakkoli jsme přesvědčeni, že poskytujeme pacientům velmi dobré zdravotnické služby, péče psychosociální je přece jen komplikovaná a mnohdy nedostatečná. To by měl pomoci napravit právě uvedený projekt. Přibližně sedm desítek dobrovolníků působí například ve FN Motol v Praze. Tento tým vznikl za poslední čtyři roky a pracuje na všech dětských odděleních. Tady v Plzni začínáme, neděláme si nároky na desítky dobrovolníků, budeme rádi za každého. Chceme oslovit úřady práce, ale i studenty Lékařské fakulty a Západočeské univerzity,“ doplnila její slova náměstkyně ředitelky FN Jitka Šlechtová. Nábor dobrovolníků bude zajišťovat plzeňské regionální dobrovolnické centrum OS Totem, kde každý z dobrovolníků absolvuje vstupní pohovory a zaškolení. Forma pomoci dobrovolníků bude různá. Jedná se ale vždy jen o takové činnosti, které nesouvisejí a nezasahují do samotné léčby. Budou pro své klienty například nakupovat, číst jim, hrát si s nemocnými pacienty, budou jim společníky. Cílem je usnadnit pacientovi pobyt v nemocničním zařízení.

Svatava Hernandezová, Právo, 11.6.2002

Ohodnoťte tento článek!