Nemocnice hospodaří se ziskem

Ze zprávy o hospodaření, kterou vedení městské nemocnice předložilo zastupitelům, vyplývá, že si toto zařízení vede dobře. Zatímco nemocnice v roce 1995 končila s hospodářským výsledkem minus 2,9 mil. korun…

Hořice – a to včetně zahrnutých dotací, loňský rok končil kladným výsledkem, a to v celkové výši 5,397 mil., bez dotací města je to pak 3,441 mil. Kč.

Znamená to, že ačkoliv město nemocnici částečně dotuje, mohla začít většinu úprav hradit z provozních prostředků. Neškodí uvést některá fakta. V roce 2001 byla nemocnici poskytnuta státní dotace na rekonstrukci bývalé interny (1,3 mil. Kč), na zajištění nepřetržitého provozu chirurgické ambulance (650 tis. Kč), opravu vzduchotechniky (180 tis.) a padesát tisíc na pořízení automobilu smlouvou o nájmu. V rámci sdružených finančních prostředků jí poskytl OkÚ Hradec Králové 224 tisíc korun na nákup dezinfektoru a úpravu místnosti pro dezinfekci podložních mís. Díky dotaci ministerstva zdravotnictví mohlo být pořízeno šest polohovatelných postelí ovládaných elektromotorkem.

Z vlastních prostředků městská nemocnice investovala víc než 4 milióny korun. Byla dokončena stanice „C“ a upravena spojovací chodba, pořízeny automatické dveře, lapač tuků, opraveno ústřední topení, vymalovány pokoje léčebny dlouhodobě nemocných. Nakoupeno bylo prádlo, nerez nádobí, chladničky, sprchové židle, chodítka, antidekubitární matrace, postele a další nezbytnosti včetně zdravotnického kufru pro rychlou lékařskou pomoc.

I když změna nemocnice s třemi odděleními a akutními lůžky v zařízení pro dlouhodobě nemocné nebyla jednoduchá a občané města se s ní jen těžko smiřovali, je vidět, že léčebna našla své nezastupitelné místo.

A v čem vlastně spočívá změna k lepšímu?

„Došlo ke stabilizaci odborných pracovníků, nezanedbatelný je vstřícný přístup vedení města i zdravotních pojišťoven. Také zaměstnancům záleží na dobrém jménu ústavu,“ říká ředitel Ladislav Dytrych. Samozřejmostí je průhledné hospodaření a zvažování každého vydání. Do práce v nemocnici se zapojují také civilkáři. Velkou motivací je ujištění o další perspektivě v rámci zdravotnických zařízení v kraji.

Noviny Jičínska, 15.6.2002

Ohodnoťte tento článek!