Nemocnice i někteří specialisté kritizují úhradovou vyhlášku

Část nemocnic i ambulantní specialisté kritizují návrh úhradové vyhlášky na příští rok, který ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení. Podle nemocnic nezajistí dostatek peněz na desetiprocentní zvýšení platů.

Zpochybňují i způsob výpočtu, podle kterého se peníze mezi nemocnice rozdělují a který podle nich zvýhodňuje velká specializovaná zařízení.

Podle prohlášení Asociace českých a moravských nemocnic šestiprocentní navýšení peněz pro nemocnice, které ministerstvo avizuje, nebude velké části regionálních nemocnic na vládou schválené desetiprocentní zvýšení platů zdravotnického personálu stačit. Asociace sdružuje právě tyto regionální nemocnice. Zpochybňují i rozdělení peněz mezi lůžková zařízení, podle kterého budou zvýhodněny především fakultní a velké krajské nemocnice.

„Nejvíce ohrožena zůstane následná a dlouhodobá péče, kde je nejvyšší podíl osobních nákladů, a která i bez toho je dlouhodobě podfinancována. Úhradová vyhláška v navrhované podobě neumožňuje řešit pokračující personální krizi v nemocnicích,“ uvedl v prohlášení předseda asociace Eduard Sohlich.

Člen představenstva České lékařské komory Miloš Voleman upozorňuje rovněž na to, že v úhradové vyhlášce dlouhodobě zůstává možnost, kdy se poskytovatelé zdravotní péče mohou s pojišťovnami dohodnout na jiných podmínkách a pak se vyhláškou nemusí řídit. Přetrvává tak stav, kdy pojišťovny mohou za stejný výkon různým zařízením platit různé sumy. „Za stejnou péči by měli všichni dostávat stejně,“ řekl Voleman.

Sdružení ambulantních specialistů tvrdí, že kvůli špatným výpočtům nedostane přidáno slibovaných 2,3 procenta, ale jen asi půl procenta. Podle předsedy sdružení Zorjana Jojka ministerstvo nevycházelo z reálných úhrad, které specialisti dostávají, ale ze vzorce v letošní vyhlášce. Specialisté se totiž po vydání vyhlášky na rok domluvili s pojišťovnami na vyšších úhradách, které nyní nejsou započítány.

„Vadí nám také, že jsou preferovány nemocnice včetně jejich ambulancí, které mají dostat víc,“ řekl Jojko. Kritizuje také způsob, jakým jsou lékařům propláceny zrušené regulační poplatky. Pojišťovny podle něj lékařům platí poplatky jen do výše poplatků vykázaných v roce 2014, tedy před jejich zrušením. Jenže pacienti podle Jojka přecházejí mezi pojišťovnami a i když lékaři přibude pacientů u jedné pojišťovny, ta mu za více pacientů stejně vyplatí jen tolik, kolik v roce 2014.

Připravovaná úhradová vyhláška na rok 2017 rozdělí lékařům, nemocnicím a dalším poskytovatelům zdravotní péče o 13 miliard korun více než v letošním roce. Celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění by tak měly činit 274,2 miliardy korun.

Ohodnoťte tento článek!