Nemocnice láká a vzdělává lékaře, chce je udržet

stetoskop, zdravotnictví, medicína

Krnovská nemocnice chce s využitím státních i evropských dotací zamezit, aby z našeho regionu neodcházeli lékaři do zahraničí nebo do jiných částí republiky. Společný projekt s úřadem práce má najít, vychovat a především udržet mladé a schopné lékaře.

Krnovská nemocnice ve spolupráci s Úřadem práce v Bruntále připravila projekt zaměřený na vyhrazená neboli společensky účelná pracovní místa. V praxi bude spolupráce fungovat tak, že se nemocnice obrátí na úřad práce se žádostí o vytvoření lékařského místa a současně požádá o částečnou úhradu mzdových nákladů na toto pracovní místo.

„Pokud máme v evidenci vhodného lékaře, sepíšeme s nemocnicí smlouvu, ve které je sjednaná měsíční částka na mzdy včetně odvodů. Tu budeme posílat každý měsíc na účet nemocnice jako refundaci vyplacené mzdy. Nemocnice takto získá neplánované mzdové prostředky, které ve svém původním rozpočtu ušetří, a ušetřené prostředky převede na jiný účel podle potřeby nemocnice, například na přístrojové vybavení.

Takto vytvořené pracovní místo dotujeme po dobu šesti měsíců,“ uvedl ředitel bruntálského pracovního úřadu Milan Horna. Peníze, které jsou vyčleněny na podporu začínajících lékařů, nabídnou medikům v regionu mírný finanční nadstandard.

„Ušetřené mzdové prostředky pak mohou být využity při pořízení nové přístrojové techniky nebo k rozvoji různých specializací, jako jsou například operace páteře, které v krnovské nemocnici provádí doktor Jan Síla,“ doplnil ředitel krnovského zdravotnického zařízení Ladislav Václavec.

Krnovská nemocnice, která je mimo jiné výukovým a školícím pracovištěm mladých zdravotníků, již dnes zajišťuje bezplatnou odbornou praxi studentům středních a vysokých škol zdravotnického zaměření. Praxi zde vykonávají i účastníci různých certifikovaných a akreditovaných kurzů.

Cílem nemocnice je, aby zdejší erudovaní lékaři dostali příležitost vychovat si své budoucí kolegy a nástupce. Studentům lékařských fakult, kteří plánují uzavřít pracovní poměr s krnovskou nemocnicí po ukončení vysokoškolského vzdělání, umožňuje také čerpat v pátém a šestém ročníku studia stipendium.

Medikům 4. až 6. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně je na základě smlouvy o zabezpečení klinické praxe dokonce poskytováno také bezplatné komfortní ubytování přímo v areálu nemocnice.

„Vzdělávání zdravotnického personálu věnujeme značnou pozornost. Podporujeme postgraduální kvalifikační a kontinuální vzdělávání formou účasti na seminářích, konferencích, odborných stážích,“ uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec s tím, že je to v současné době nepsanou povinností nemocnice v rámci zvyšování kvality poskytované péče.

Krnovská nemocnice neboli Sdružené zdravotnické zařízení Krnov je jedním z největších zaměstnavatelů na Krnovsku a na Bruntálsku. Zaměstnává téměř stovku lékařů a farmaceutů, 600 nelékařských pracovníků a pomocného zdravotnického personálu, padesát technicko-hospodářských zaměstnanců a více než stovku osob zajišťující chod provozních úseků.

Nemocnice láká a vzdělává lékaře, chce je udržet
Ohodnoťte tento článek!