Nemocnice loni ošetřily přes 97.000 cizinců, ti dluží 30 mil.kč

pokoj, pacient, lékařka, sestra

Nemocnice v Česku ošetřily loni přes 97.000 cizinců za 724 milionů korun. Neuhrazena zůstala ke konci roku péče za 30 milionů korun, uvedl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na svém webu.

Meziročně vzrostl počet ošetřených o 3000 a výdaje na léčbu o 78 milionů, naproti tomu neuhrazená částka klesla o tři miliony.

Nejčastěji ošetřenými cizinci byli Slováci, Ukrajinci a Rusové, nejčastěji platili hotově nebo ze svého zdravotního pojištění.

V roce 2014 vyhledalo lékařskou péči ve 186 nemocnicích 97.185 cizinců, z nich 47.844 byli občané EU. Nejvíc cizinců ošetřily nemocnice v Praze, 47.690, následovaly kraje Jihomoravský s 11.449, Karlovarský s 8854, Středočeský s 5448 a Plzeňský s 5147 ošetřenými cizinci.

Nejčastěji ošetřovanými cizinci byli občané Slovenska, kterých bylo 21.874, dále 10.769 Ukrajinců, 9887 Rusů, 8187 Němců a 6228 Vietnamců.

Z celkových 724 milionů korun bylo 416 milionů vydáno na léčení pacientů z EU, z toho nejvíc ze Slovenska, 202 milionů. Téměř polovina cizinců, 46.220, platila hotově, jejich platba tvořila přes 40 procent všech úhrad, tedy 290 milionů korun. Ze svého zahraničního pojištění platilo léčení téměř 24 procent pacientů, 23.194 lidí, částka činila 234 milionů korun. Třetím nejčastějším zdrojem úhrad bylo smluvní pojištění v ČR, to se týkalo 21.396 lidí (22 procent), v celkové hodnotě 142 milionů korun.

Ze sledovaných nečlenských zemí EU je podle statistiků zajímavý podíl Vietnamců a Číňanů s uzavřeným smluvním zdravotním pojištěním v ČR. U osob i u čerpání nákladů na ošetření se jejich podíl na celkových počtech pohybuje kolem 60 procent a podle statistiků svědčí o seriózním přístupu těchto komunit k pobytu v Česku.

Ohodnoťte tento článek!