Nemocnice má nová pracoviště

Tři klinická pracoviště zřídila v červnu z rozhodnutí ministra zdravotnictví Nemocnice Pardubice. V provozu jsou tak kliniky chirurgická, interní a otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku…

Klinická pracoviště bude nemocnice ze zákona potřebovat, aby se mohla podílet na zajišťování výuky ve studijních programech Univerzity Pardubice, zejména nově akreditovaného studijního programu ošetřovatelství. „Od nového akademického roku Univerzita Pardubice zahajuje ve spolupráci s Nemocnicí Pardubice a Střední zdravotnickou školou a Vyšší zdravotnickou školou v Pardubicích výuku bakalářského studijního programu ošetřovatelství v oborech všeobecná sestra a porodní asistentka. Nemocnice Pardubice právě pro tento program vytváří základní předpoklad jeho uskutečňování, a to nejen svým materiálním zázemím pro praktickou část výuky, ale zejména zapojením specializovaných pracovišť a podílem velkého počtu erudovaných odborníků nemocnice, kteří garantují jednotlivé obory,“ řekla Právu kancléřka Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. Vedením klinik byli pověřeni primáři současných oddělení nemocnice. Nemocnice už s Univerzitou Pardubice spolupracuje několik let, podílí se na výuce předmětů Fakulty chemickotechnologické, zaměřených na chemicko-biologické obory. „Jde o obory klinická biologie a chemie, analýza biologických materiálů, hodnocení a analýza potravin. V roce 1998 vzniklo také společné vědecké pracoviště aplikované medicíny nemocnice a Fakulty chemicko-technologické, které se zabývá vědeckou činností a zabezpečuje výuku předmětu aplikovaná medicína pro inženýrské studium na katedře biologických a biochemických věd,“ sdělila Wágnerová. V těchto dnech probíhají vůbec první přijímací zkoušky na bakalářský obor ošetřovatelství nejen v Pardubicích, ale vůbec v Česku. Za tři roky tedy budou promovat první zdravotní sestry-vysokoškolačky u nás. „Do budoucna se uvažuje o rozšíření studia o magisterský stupeň výuky. Předpokládáme, že další rozvoj zdravotnických studií na Univerzitě Pardubice by mohl vést k vytvoření další samostatné fakulty univerzity,“ dodala kancléřka Wágnerová.

Zdeněk Seiner, Právo, 2.7.2002

Ohodnoťte tento článek!