Nemocnice má nové primáře interny a chirurgie

lékař, stetoskop, dokumentace, kartotéka

Chirurgie a interna v boskovické nemocnici má nové primáře. Dětské oddělení tam nekončí. Nemocnice přichází s novými internetovými stránkami, kde se pacienti například mohou ptát na řešení svých problémů v on-line poradně.

Zhruba v polovině roku přivítá návštěvníky nemocnice ve vestibulu nová recepce a kantýna. Vedení nemocnice i města Boskovice, kterému zdravotnické zařízení patří, tvrdí, že náročné období, kdy mimo jiné čelili nařčení z toho, že je vážně ohroženo fungování nemocnice, je pryč.

„Atmosféra mezi zaměstnanci je klidnější, což je samozřejmě hlavně pro pacienty dobrá zpráva,“ konstatoval starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Vášně vzplanuly v nemocnici před rokem, kdy rada města náhle odvolala tehdejšího jednatele Jaroslava Černého.

Výpovědí tehdy hrozilo přes šedesát zaměstnanců nemocnice, krizi se asi po týdnu podařilo zažehnat. Nový jednatel Rostislav Verner nastoupil koncem května a jedním z jeho cílů byla stabilizace personální situace v nemocnici.

Za pár měsíců se konaly komunální volby a novými zastupitelkami za Věci veřejné se staly dvě primářky nemocnice. Právě ty v lednu poukázaly na to, že nemocnice je v kritickém stavu a je ohroženo její fungování. Ve výpovědi totiž tehdy bylo dvanáct lékařů, z toho téměř všichni lékaři chirurgického oddělení, kteří se připojili k celostátní akci lékařů Děkujeme, odcházíme. Většina z nich však výpověď po jednání s vedením nemocnice stáhla.

„Při jednáních jsme dosáhli určitých posunů, například v systému vzdělávání, v systému úvazků a podobně,“ tvrdí primář chirurgie Radek Bousek, tehdy zástupce primáře. Rostislav Verner v té době také vypsal výběrová řízení na posty čtyř primářů. „Ti stávající dali výpověď. Primář chirurgie odešel na privátní kliniku v Brně, nové místo si našla primářka interny, výpověď podaly i primářky radiologie a dětského oddělení (poslední dvě jmenované jsou zastupitelkami města za Věci veřejné).

S primářkou dětského oddělení jsme měli spory kvůli tomu, že se nechtěla vzdát své privátní praxe. Já trvám na tom, že tyto dvě funkce není možné vykonávat současně,“ vyjmenoval Verner.

Novým primářem chirurgie je od prvního března šestačtyřicetiletý Radek Bousek, bývalý zástupce dřívějšího primáře, novým primářem interny devětačtyřicetiletý Luděk Pluháček, který naposledy působil jako primář na druhé interní klinice Nemocnice u svaté Anny v Brně. Žádní jiní zájemci o tato místa nebyli. „Ani v jednom případě si nemyslím, že by to byl problém,“ prohlásil Verner.

Radek Bousek tvrdí, že chce na oddělení vytvořit atmosféru klidu pro práci, protože spokojený lékař je zárukou toho, že budou spokojení i pacienti. „Cítil jsem absolutní podporu v týmu svých kolegů, také proto jsem do konkurzu na primáře šel,“ dodal. Chod chirurgického oddělení nyní zajišťuje osm stálých chirurgů, ale tým plánuje Bousek rozšířit ještě o další dva až tři lékaře. Také Luděk Pluháček chce, aby boskovická interna nadále poskytovala komplexní interní péči pacientům v regionu. Na místa nových primářů radiologie a dětského oddělení se nikdo nepřihlásil.

Rostislav Verner zdůrazňuje, že chod oddělení tím ohrožen není. „Na rentgenu je zajištěn standardní provoz, oddělení zatím vede dosavadní zástupkyně primářky. Objevily se fámy, že končí dětské oddělení, což rozhodně není pravda. Odchází primářka a další lékařka. Dočasně budou odbornost na dětském oddělení garantovat čtyři zkušení lékaři. Tím hlavním garantem bude profesor Doležal, přednosta pediatrické kliniky Dětské nemocnice v Brně,“ přiblížil Verner.

Nová výběrová řízení na primáře těchto oddělení vypíše v dubnu. Vstřícným krokem směrem k zaměstnancům nemocnice i k pacientům mají být nové internetové stránky. „Plánujeme například to, že přes internetové stránky se pacienti budou moct objednat do specializovaných ambulancí, bude zde možná virtuální prohlídka nemocnice a lidé zde najdou řadu dalších užitečných informací,“ slibuje Verner.

Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek trvá na tom, že odvolání Černého a následná obměna náměstků jednatele byl správný krok. „Mimo jiné se ukázalo, že za bývalého vedení došlo k takovým pochybením, že nemocnice musela podat dodatečné daňové přiznání. Musí tak doplatit sedm set tisíc korun,“ řekl. Loňské hospodaření nemocnice podle Vernera skončí v plusu. Přesný hospodářský výsledek však bude známý až koncem června.

Nemocnice má nové primáře interny a chirurgie
Ohodnoťte tento článek!