Nemocnice má nové přístroje za sedmnáct milionů

lékař, pokoj, intenzivní péče

Oblastní nemocnice v Jičíně získala od kraje za přispění dotací nové přístroje za 17 milionů, za dalších 20 milionů techniku ještě přikoupí.

Osm nových přístrojů tak začíná pomalu sloužit pacientům a ulehčovat práci lékařům. Další techniku chce nemocnice za pomoci dotací ještě do konce roku přikoupit.

Novinky

Celkem osm nových přístrojů začnou lékaři postupně využívat při denní práci. Oddělení ARO bylo dovybaveno novými monitory, plicní oddělení získalo bronchoskopy, rentgenové pracoviště má k dispozici nový ultrazvukový přístroj a operační sály využívají modernější anesteziologické přístroje. Oddělení centrální sterilizace, což je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje sterilizaci zdravotnických prostředků (čistotu nástrojů a přístrojů pro opětovné použití při vyšetřeních, operacích), má nový sterilizátor.

Oddělení centrální sterilizace, což je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje sterilizaci zdravotnických prostředků (čistotu nástrojů a přístrojů pro opětovné použití při vyšetřeních, operacích apod.), má nový sterilizátor.

„Největší investicí do přístrojů v Jičíně je však speciální terapeutický rentgen pro ozařovny, který se používá pro ozařování pacientů na radioterapeutickém oddělení, a který stál necelých 9 milionů korun,“ vysvětluje provoznětechnický náměstek Oblastní nemocnice Jičín a.s. Josef Kubíček.
Nemocnice v Novém Bydžově, která spadá pod jičínskou nemocnici, zmodernizovala díky dotaci rentgenové pracoviště.

„Nemocnice v Bydžově získala čtecí zařízení pro digitalizaci RTG pracoviště metodou nepřímé digitalizace. Nově je vytvářen latentní obraz na speciální folii v kazetě. Obraz je v čtecím zařízení digitalizován. Tyto snímky je možné dále elektronicky zpracovávat, snadno sdílet a archivovat,“ vysvětluje Kubíček.

Další investice

Oblastní nemocnice Jičín chystá další investice do přístrojů. Příslib dotace ve výši 80 procent nákladů má z ministerstva zdravotnictví.

„Jednak jsou to plicní ventilátory, kde je odhadovaná cena před výběrovým řízením 2,5 milionu korun, dále pak ergometrický přístroj pro oddělení nukleární medicíny za 350 tisíc korun. Nejdražší bude nákup speciální GAMA kamera SPECT/CT, která bude sloužit ke zpřesnění diagnostiky při prováděných vyšetřeních na oddělení nukleární medicíny, především v oblasti onkologie a kardiologie. Předpokládaná cena uvedené techniky je asi 19 milionů,“ upřesňuje Kubíček.

Na přístroje by měla být vypsána začátkem podzimu výběrová řízení. „Rádi bychom postupně modernizovali další techniku, aby byla pro pacienta šetrnější a méně invazivní. Navíc by moderní postupy prováděné novými přístroji přispěly ke zkrácení nutné hospitalizace pacientů v nemocnici. Nově pořídit či modernizovat také chceme diagnostické přístroje, tedy magnetickou rezonanci, ultrazvuky či endoskopy, a na druhou stranu i rehabilitační vybavení pro doléčení pacientů. Řádově se jedná o desítky milionů korun, uvidíme, jak se nám v dalším programovacím období podaří uspět s žádostmi o dotace z evropských fondů,“ popisuje potřebnost dalších investic do přístrojů ředitel nemocnice Tomáš Jedlička.

Ohodnoťte tento článek!