Nemocnice Milosrdných sester zakoupila díky dotaci 75 nových přístrojů

Zleva: generální představená Bohuslava Kubačáková, radní pro zdravotnictví a bydlení Radek Lacko, ředitel nemocnice Jiří Veselka, primář interny Jan Švejda

Přístroje i další vybavení byly dnes slavnostně předány za účasti generální představené milosrdných sester Bohuslavy Kubačákové, ředitele nemocnice Jiřího Veselky, primáře interny a lékařského náměstka Jana Švejdy a radního pro zdravotnictví Radka Lacka. Nákup vybavení umožnila účelová dotace od magistrátu ve výši 950 000. Vybavení by mělo nejen zkvalitnit péči o pacienty, ale také usnadnit práci zdravotnickému personálu.

Jediná církevní nemocnice s akutní lůžkovou péčí v ČR, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nacházející se pod pražským Petřínem, získala od hlavního města účelovou dotaci na zakoupení drobného investičního hmotného majetku v položkové ceně do 40 000 Kč v celkové výši 950 000 Kč. Nemocnice za peníze z dotace nakoupila jednak 75 nových přístrojů – například infuzní pumpy, pulzní oxymetr, elektrické odsávačky, antidekubitní matrace, záznamníky EKG – a jednak zdravotnický nábytek – skříně na infuze, rehabilitační stůl, zástěny do ambulancí, sesterské židle apod.

Nové vybavení pro nemocnici ocenila v první řadě generální představená Bohuslava Kubačáková, která zároveň zastupovala zřizovatele, čili Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. „Posláním milosrdných sester je služba potřebnému člověku, v tomto případě nemocnému, kterému se zde snažíme vrátit zdraví současnými zdravotními prostředky v souladu s křesťanskými principy. Naším zájmem je, aby nemocnice měla prostory a techniku na úrovni současných standardů. Chci proto vyjádřit poděkování radnici hlavního města Prahy za dotaci, kterou, jak věřím, nemocnice dobře využila pro vylepšení zdravotnického vybavení,“ řekla novinářům Bohuslava Kubačáková.

Během slavnostního předávání promluvil také primář interny doktor Jan Švejda, jenž připomněl úlohu nemocnice a její pozici mezi dalšími poskytovateli. Nemocnice Milosrdných sester dle jeho slov mimo jiné zlepšuje průchodnost velkých pražských nemocnic tím, že se stará o pacienty, které je nutné hospitalizovat, kteří však nevyžadují superspecializovanou péči. Těmto pacientům zároveň nemocnice poskytuje vysoký komfort díky kvalitní ošetřovatelské péči.

„Nové přístroje a pomůcky jsou určené nejen pro medicínskou, ale také právě pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Bez nových přístrojů bychom kvalitní péči nedokázali poskytovat. Obnova přístrojového vybavení je nezbytná a díky dotaci se jí podařilo dosáhnout,“ dodal na závěr slavnosti primář Švejda.

Ohodnoťte tento článek!