Nemocnice Most se úspěšně stabilizovala

Titulní obrázek

Nemocnice Most má úspěšně za sebou devítiměsíční proces stabilizace. Pracovní skupině od března řešící ne právě jednoduchou situaci v této nemocnici, předsedal náměstek ústeckého hejtmana Petr Fiala…

(ODS). Jejím hlavním úkolem bylo stabilizovat ekonomickou a provozní situaci v mostecké nemocnici a zlepšit komunikaci mezi vedením nemocnice a lékaři.

„Na začátku letošního roku se v mostecké nemocnici naplno projevily dlouho odsouvané provozní problémy. Kraj jako zřizovatel proto odvolal vedení a sestavil pracovní skupinu, která okamžitě začala situaci řešit. Soustředili jsme se především na ekonomiku nemocnice a komunikaci se zaměstnanci,“ informoval Právo Fiala.

Situace už byla neudržitelná

„Došlo ke změnám ve struktuře nákupů léčiv, byl zaveden elektronický objednávkový systém a podařilo se také nasmlouvat výhodnější nákupní podmínky s nižšími maržemi pro velkodistributory léčiv. Díky intenzivním jednáním se zdravotními pojišťovnami se také podařilo zvýšit paušální úhrady, které nemocnice dostává za poskytované léčebné výkony. Právě tyto úhrady od pojišťoven byly z dlouhodobého hlediska jednou z hlavních příčin ekonomických problému mostecké nemocnice,“ dodal náměstek.

Za období leden až říjen dosáhla Nemocnice Most kladného hospodářského výsledku 12,6 miliónu korun. Při porovnání se stejným obdobím vloni a započtení nárůstu osobních nákladů a cen energií je tento hospodářský výsledek lepší o více než 7 miliónů korun.

Systém divizních porad se osvědčil

Pracovní skupina a nové vedení nemocnice v čele s ředitelem Vladimírem Müllerem věnovala zvýšenou pozornost komunikaci se zaměstnanci nemocnice. Byl zaveden systém divizních porad, kterých se účastní zástupci vedení nemocnice, a pravidelné měsíční individuální pohovory primářů s vedením, na kterých se řeší aktuální problémy oddělení, a zejména plnění rozpočtu.

„Lékaři tak mají možnost konzultovat případné problémy přímo s vedením. Myslím, že to jednoznačně přispělo ke zlepšení atmosféry mezi zaměstnanci nemocnice,“ je přesvědčen Fiala.

V rámci stabilizace nemocnice Most došlo také k organizačním změnám. Reorganizací prošel například technický úsek a stravovací systém. Bylo zřízeno endoskopické centrum a dochází také k postupné konsolidaci laboratoří.

Mostecká nemocnice je zároveň zapojena do projektu Centrum sdílených služeb zdravotnictví Ústeckého kraje a nemocničního elektronického objednávacího systému, v jehož rámci nemocnice zřizované krajem společně nakupují zdravotnický materiál. Podílí se také na centrální přípravě veřejných zakázek s vícenásobným zadavatelem (nemocnice Ústeckého kraje) a na sdílení služeb v oblasti administrativy (sdílená účtárna, sdílené IT služby atd.).

Díky společnému postupu mohou nemocnice získat od dodavatelů při nákupu zdravotnického vybavení či materiálu výrazně lepší ceny. Je to jedna z cest jak krajské zdravotnictví zefektivnit a zároveň zlepšit péči o pacienty.

Právo

Nemocnice Most se úspěšně stabilizovala
Ohodnoťte tento článek!