Nemocnice může začít stavět

Okresní nemocnice konečně může v letošním roce prostavět téměř sto padesát miliónů. Koncem minulého roku dostala 38 miliónů korun ze státního rozpočtu na zahájení stavby. Do dnešního dne se však…

Pelhřimov – stavět nezačalo. Proč? “ Peníze čerpány zatím nebyly a jsou převedeny do roku letošního. Nebylo totiž ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Aby byly dodrženy zákonné termíny v záležitosti výběrového řízení, muselo se zasedání výběrové komise konat v závěru měsíce září loňského roku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o investici nad 300 miliónů korun, musela být k posouzení nejvhodnější nabídky jmenována v souladu se zákonem vládní komise. Tu vláda jmenovala asi deset dní před posledním možným termínem jednání této komise, “ přiblížil přednosta okresního úřadu Milan Gol. Pozdní jmenování však nebylo jedinou příčinou pozdržení stavby. Komise se sešla 27. září a hodnotila nabídky jednotlivých firem. Jednoznačně nejvýhodnější předložila IPS Skanska Praha. Protože se však všechno dělo v časové tísni, vloudily se do závěrečné zprávy formální chybičky. Toho využily některé nespokojené firmy a odvolaly se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad vše dlouze posuzoval a 4. ledna 2002 vydal rozhodnutí provést nový výběr, a to do dvou měsíců od nabytí právní moci. Komise se opět sešla 14. února. Znovu posoudila všechny nabídky a vyhlásila staronového vítěze, kterým je výše uvedená pražská firma. V podstatě byl potvrzen původní výběr. Se stavbou nového pavilónu se tedy může začít. Do zákonného termínu možného vznesení námitek nebo podání odvolání, kterým byl 6. březen, žádná z firem odvolání nepodala. Dá se tedy říci, že rozhodnutí komise nabylo právní moci. Již byly podniknuty zcela konkrétní zásadní kroky k uzavření smlouvy dodavatelské firmy s Okresní nemocnicí Pelhřimov. V těchto dnech už je smlouva hotová. “ Vzhledem k tomu, že se jedná o čerpání prostředků ze státního rozpočtu, podléhá znění smlouvy schválení ministerstvem zdravotnictví. Právě nyní ji posuzuje na ministerstvu tým deseti lidí. Jestli všechno dobře dopadne, pak by mohlo být co nevidět konečně předáno staveniště. Rozpočet celé stavby činí 344 787 000 Kč. Reálný předpoklad je, že tato částka bude ještě navýšena o inflaci. Z této částky pak půjde například 113 miliónů na zdravotnickou technologii. Na stavební objekty je vyčleněno 121 miliónů korun, “ dodal Gol.

Marie Steinhauserová, Rovnost, 20.3.2002

Ohodnoťte tento článek!