Nemocnice Na Františku šetří, omezí lůžka a noční ambulanci

Utahování opasku pokračuje. Přestože se Nemocnice Na Františku už posledních několik let snaží šetřit, stále to není dostatečné. Praha 1, která je zřizovatelem zdravotnického zařízení, letos dotuje nemocnici 34,6 milionu korun. Už příští rok by ale měla přijít změna. Vplánu je zrušit část lůžek a uzavřít noční ambulanci.

„Řadu let je nemocnice po stránce hospodářské v takzvaných červených číslech a neobejde se bez provozní dotace právě od zřizovatele,“ vysvětluje Vladimír Juřina, mluvčí nemocnice. Jenže jedničce se nelíbí, že její podpora se nesnižuje, přestože se nemocnice snaží šetřit.

Došlo k úsporám například v nákladech za péči, za nákup služeb nebo se i pronajaly zbytné plochy pro externí zájemce. Přesto většina peněz, které nemocnice na tom získala, šla na ztráty, které byly způsobené změnami v úhradě za péči a nárůstem mezd.

Nejvíce jich však putovalo k pojišťovnám, neboť nemocnice poskytla na některých odděleních méně péče, než kolik udávaly smluvené kvóty. „Vracelo až dvacet milionů pojišťovnám na zálohových platbách,“ řekl Martin Stříteský, poradce pro zdravotnictví místostarosty první městské části.

Dvě desítky milionů musela Nemocnice Na Františku vrátit, protože neobsáhla svou péčí to, co měla nasmlouváno. „Mohlo se operovat tři sta totálních endoprotéz, protože na to měli klienty. Ti však scházeli na chirurgii či interně a proto se peníze vrací,“ popsal situaci Martin Stříteský.

Nejde však o situaci, kterou by zažívala jenom tato nemocnice na Starém Městě. „Tento problém se týká u některých pojišťoven i naší nemocnice. Stejně tak ale máme u jiných pojišťoven naopak nadbytek péče, než máme nasmlouváno. To znamená, že pacienty vyžadující akutní péči musíme ošetřit, ale dle smluvních kvót není péče zdravotní pojišťovnou uhrazena,“ prozradila Kamila Jadrná, vedoucí oddělení grantů a prezentace Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.

Pohotovost ošetří pět „jedničkářů“

Zdravotnické zařízení, které se nachází na druhém břehu Vltavy pod Petřínem, i tak nechce hýbat počtem svých lůžek. Na rozdíl od Nemocnice Na Františku. Podle usnesení, které na červnovém jednání schválili zastupitelé Prahy 1, se plánuje o 20 lůžek snížit kapacitu interny, o 15 chirurgie a úplně uzavřít lůžkovou část neurologie.

„Přes dlouhodobé vyjednávání se nepodařilo docílit změny úhrady u zdravotních pojišťoven a ztráta ve vykazování a vyžadované péči je nadále neustojitelná.

Proto návrh nadále počítá pouze s ambulantní a konsiliární neurologickou službou,“ stojí v dokumentu, o němž hlasovali zastupitelé. Naopak přibýt by měla lůžková rehabilitace s 21 lůžky, 34 míst pro léčbu dlouhodobě nemocných a pět lůžek na ortopedii.

Přestože byl návrh přijat, opoziční zastupitelé s ním nebyly zcela spokojeni. „Chápu, že zhruba tři miliony měsíčně je velký výdaj pro městskou část, ale byť jenom pro čtvrtinu občanů se mi to zdá smysluplné,“ řekla během rozpravy Alena Ježková (My, co tady žijeme) s ohledem získané statistiky.

Více však opozičním zastupitelům vadilo, že návrh počítá s uzavřením ambulance v nočních hodinách, od 22 hodin do 7 ráno. Společně se změnami v počtu lůžek by měla Praha 1 ušetřit 20 milionů korun. Zároveň to má pomoci i personálu, který na ambulanci byl.

„Noční ambulance byla rezidenty vyhledávána jen výjimečně, namísto toho byla zneužívána jako nejbližší místo pro svoz osob pod vlivem návykových látek po naplnění kapacity záchytné stanice, na což nemocnice není adekvátně vybavena,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Podle statistik místostarosty Prahy 1 Daniela Hodka (ČSSD), který má na starosti zdravotnictví, ošetří Nemocnice Na Františku v době noční pohotovosti okolo pěti pacientů z Prahy 1.

Přestože může jít podle některých lidí o významné změny, Nemocnice Na Františku nevidí situaci příliš černě. „V zásadě se změny pacientů nijak závažněji nedotknou. Nemocnice není nijak velká a tak eventuální redukci lůžek v rámci pražského zdravotnictví pacienti nepocítí,“ řekl Vladimír Juřina, mluvčí Nemocnice Na Františku. Návrhy na reorganizaci oddělení nemocnice předloží instituce zdravotním pojišťovnám při jednání o nových smlouvách pro rok 2016. Nemocnice Na Františku je jedinou pražskou nemocnicí, kterou zřizuje městská část. Dlouhodobě se potýká s finančními i personálními problémy a Praha 1 ji musí dotovat.

Ohodnoťte tento článek!