Nemocnice Na Homolce bilancovala

Nemocnice Na Homolce bude v roce 1999 úspěšně končit první desetiletí své existence, uvádí ředitel tohoto lůžkového zařízení Oldřich Šubrt ve výroční zprávě za minulý rok. Podle jeho hodnocení se nemocnici daří udržovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji i finanční rezervu, která umožňuje překlenovat např. výkyvy v platbách pojišťoven. V minulém roce Homolka rozšířila používání minimálně invazivních postupů v diagnostice a léčbě, což snižuje rizika pro nemocné a zvyšuje jejich komfort. Úmrtnost v tomto zařízení se snížila o čtvrtinu a průměrná ošetřovací doba klesla na 6,5 dne.

Účetní hodnota nemocnice se v letech 1996 až 1998 zvýšila z 1,4 na 1,7 miliardy Kč. Hospodářský výsledek za minulý rok činil 106 miliónů korun. O. Šubrt dále uvádí, že od roku 1996 klesly náklady na léky o 30 procent, což v přepočtu na jeden ošetřovací den představuje snížení z 1100 na 720 Kč. Náklady na zdravotnické materiály klesly o deset procent. Snížila se rovněž fluktuace zaměstnanců, a to ze 30 na 15 procent. Ředitel nemocnice poukazuje na přínos sledování hospodaření podle nákladových středisek, navázání přímých kontaktů s výrobci drahých materiálů a hodnocení efektivity používání určitých metod, léků apod.

NsP Homolka má 330 lůžek a 1322 zaměstnanců (z toho 192 lékařů, což je 15 procent všech zaměstnanců). Střední zdravotnický personál představuje 49 procent všech pracovníků. Průměrný hrubý plat za všechny kategorie zaměstnanců se oproti roku 1997 zvýšil o čtyři procenta. Průměrný hrubý plat lékařů činil v minulém roce 32 693 Kč a u SZP dosáhl částky 12 742 Kč.

Počet hospitalizovaných pacientů v roce 1998 dosáhl 13 023 osob, počet operací 9729 a počet ambulantních vyšetření 661 784. Zatímco v ČR je lůžkový fond nemocnic využíván v průměru ze 72 procent, v nemocnici Na Homolce je to 85 procent. Na některých odděleních NsP Homolka však oproti předchozím rokům došlo ke snížení počtu hospitalizací i počtu ambulantních vyšetření či ošetření. Například v kar-diovaskulárním programu klesl meziročně počet hospitalizovaných pacientů (kardiovaskulární chirurgie) z 2700 na 2668 osob a počet ambulantních vyšetření téhož programu z 10 957 na 10 674.

Rovněž přehled operačních výkonů neurochirugického oddělení ukazuje celkový meziroční pokles činnosti z 1660 na 1573 operací. Zatímco v roce 1996 činil počet pacientů léčených Leksellovým gama nožem 514, v minulém roce šlo o 461 pacientů. K poklesu počtu hospitalizovaných pacientů i ambulantních vyšetření došlo také v programu všeobecné léčebné péče. Z údajů o využití lůžek ve dnech v období let 1994 až 1998 vyplývá, že v ČR celkově (nejen v ne-mocnici Na Homolce) dochází k trvalému poklesu efektivity lůžkového fondu. Zatím-co v roce 1994 byla lůžka v ČR využita v průměru 267 dnů (Homolka 293 dnů), v roce 1998 to bylo za ČR pouze 249 dnů (Homol-ka 260 dnů).

Ohodnoťte tento článek!