Nemocnice Na Homolce ruší deset procent pracovních úvazků

Nemocnice Na Homolce přistoupila k výrazným úsporným opatřením. Nutí ji k tomu současná finanční situace ve zdravotnictví. Škrty se týkají léků, zdravotnického materiálu, externích služeb i počtu zaměstnanců. Do konce března odejde z nemocnice celkem padesát dva lidí – jak úředníků, tak sester a lékařů…

Nemocnice Na Homolce přistoupila k výrazným úsporným opatřením. Nutí ji k tomu současná finanční situace ve zdravotnictví. Pojišťovny platí pozdě – každé dva měsíce tak vzniká Homolce dluh ve výši 250 milionů korun. Úhrady navíc neodpovídají reálně vynaloženým nákladům na zdravotní péči.

Poprvé od svého vzniku skončila nemocnice loni s nulovým ziskem. „Potřebujeme si vytvořit finanční rezervy, protože nevíme, jak nám pojišťovny budou platit. Chceme mít proto dostatek peněz na účtu, abychom byli schopni platit našim dodavatelům,“ řekl ředitel nemocnic Oldřich Šubrt.

Vedení Homolky se rozhodlo na začátku roku snížit provozní náklady – škrty se týkají léků, zdravotnického materiálu, externích služeb i počtu zaměstnanců. Do konce března odejde z nemocnice celkem deset procent lidí – jak úředníků, tak sester a lékařů.

„V únoru vznikl seznam 160 pracovních úvazků, které na konci března skončí. Padesát pracovních míst se ruší pro nadbytečnost. Dále jsme omezili relativně velké množství nadúvazků a část zaměstnanců odchází dobrovolně – do důchodu, na mateřskou a podobně,“ poznamenává O. Šubrt.

Vedení nemocnice se k redukci zaměstnanců rozhodlo proto, aby mohlo zachovat a dále navyšovat úroveň mezd. „Poprvé v historii nemocnice došlo k tomu, že zaměstnancům byly zvýšeny tarify, ale sníženo osobní ohodnocení. Zatím vždycky když se zvýšily tarify, osobní ohodnocení zůstalo stejné. My ale chceme, aby nárůst mezd byl vyšší, proto musíme snížit počet zaměstnanců,“ říká ředitel Homolky.

DÁLE ČTĚTE:
Kolínské nemocnici se daří snižovat dluhy
FNO: Odrazíme se ode dna\\
Zadlužené nemocnice chtějí snížit mzdy\\
Ústavy propouštějí sestry

Další úsporná opatření

Nemocnice zastavila všechny investice, rozhodla se inovovat pozitivní seznam léků, zavést pozitivní seznam běžného a dražšího zdravotnického materiálu, sjednotit strukturu dodavatelů a nalézt nejvýhodnější skupiny dodavatelů.

„Chceme snížit sortiment léků a materiálů, které se používají v nemocnici, abychom s nižším počtem dodavatelů mohli dělat výhodnější dodavatelské smlouvy,“ poznamenává ekonomický náměstek Pavel Brůna.

Podle ředitele Homolky jsou uvedené kroky preventivním opatřením. „Ve zdravotnictví bude hůř. Nemůžeme počítat s tím, že nemocnice bude mít nadále stomilionové zisky jako kdysi. Nemůžeme z vlastních zdrojů inovovat provoz tak, abychom byli nadále špičkovým zařízením. Je potřeba, aby se zapojily i jiné zdroje financování tak, jak je to běžné v západních zemích,“ upozorňuje O. Šubrt.

HOSPODAŘENÍ HOMOLKY V ČÍSLECH:
Náklady na materiál a léky stouply meziročně o 21 procent
Mzdy rostly o 19 procent
Celkové náklady stouply o 14 procent
Celkové výnosy přitom vzrostly jen o 12 procent
Produkce vzrostla jen o 6 procent
Zdroj: materiály Nemocnice na Homolce

Iva Bláhová, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!