Nemocnice na Homolce zlikviduje své dvě dceřiné společnosti

Nemocnice Na Homolce, Homolka

Pražská Nemocnice Na Homolce plánuje zrušit nejpozději do konce příštího roku své dceřiné společnosti Holte, s. r. o., a Holte Medical, a. s. První zajišťuje pro nemocnici především účetnictví a druhá dodává například zdravotnický materiál. První z nich má vstoupit do likvidace do konce letošního roku a druhá do 30. června příštího roku.

Uvádí to materiál, který poslancům z kontrolního výboru Sněmovny předložil ředitel nemocnice Ivan Oliva.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) poslancům na jejich žádost již dříve poskytl výsledky auditu, z nichž mimo jiné vyplývá, že nemocnice nehospodárně, neefektivně a neprůkazně utratila 3,4 miliardy korun. Hospodaření nemocnice prověřuje také policie, která už kvůli němu obvinila jejího bývalého ředitele Vladimíra Dbalého a stíhá i další osoby.

Podle informace od ředitele Olivy se nemocnice letos 5. ledna připojila s nárokem na náhradu škody v trestním řízení proti stíhaným osobám. Kromě toho bude uplatňovat vzniklou škodu i v občanskoprávním řízení.

Vedení účetnictví se má z dceřiné společnosti Holte s.r.o. přesunout na nemocnici do konce letošního března. Spolu s tím přejdou i někteří zaměstnanci firmy, kteří účetnictví zajišťují. Ředitel Oliva poslancům řekl, že kdyby nemocnice ukončila spolupráci okamžitě, ocitla by se ze dne na den bez účetnictví. Této společnosti už nemocnice také ke konci roku vypověděla rámcovou smlouvu na organizování veřejných zakázek, poradenství se správou majetku a organizační služby.

Druhá společnost Holte Medical dodává nemocnici několik desítek tisíc položek a nemocnice musí nyní na tyto položky nově vypsat soutěž. Úspěšné ukončení všech výběrových řízení odhaduje nemocnice v nejlepším případě na 18 měsíců. Podle auditu ministerstva zdravotnictví dodala tato firma nemocnici v letech 2011 až 2013 materiál, léky a pomůcky za celkem 3,54 miliardy korun a její marže představovala přes 295 milionů korun. Podle ministerstva tak nemocnice postupovala nehospodárně.

Nemocnici také permanentně kontroluje ministerstvo zdravotnictví, antimonopolní úřad, oblastní inspektorát práce a Úřad pro ochranu osobních údajů, stojí v materiálu pro poslance. Poslanci se již dříve obrátili na Nejvyšší kontrolní úřad, aby nemocnici zkontroloval. Protože nemocnici nyní prošetřuje policie, využije NKÚ poslanecký podnět při přípravě kontrolního plánu až ve střednědobém výhledu.

Ohodnoťte tento článek!