Nemocnice na rozcestí

Zřizovatelem Okresní nemocnice v Novém Bydžově je hradecký okresní úřad. Ten ale koncem roku ukončí činnost a nemocnice přejde pod kraj. Jaká bude další budoucnost nemocnice se spádovou oblastí 35 tisíc osob?…

Zřizovatelem Okresní nemocnice v Novém Bydžově je hradecký okresní úřad. Ten ale koncem roku ukončí činnost a nemocnice přejde pod kraj.

Nový Bydžov – Jaká bude další budoucnost zdejšího zdravotnického zařízení se spádovou oblastí zahrnující zhruba 35 tisíc osob?

Pouze tři varianty?

Představitelé novobydžovské nemocnice o tom jednali s krajským zdravotním radou Zdeňkem Hajžmanem, který jim nastínil svoje představy shrnuté do tří možných variant. První počítá se zrušením nemocnice, druhá s restrukturalizací na následnou péči a podle třetího návrhu by se novobydžovské zdravotnické zařízení stalo součástí královéhradecké Fakultní nemocnice. „Každá z uvedených možností by znamenala zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro občany novobydžovského regionu,“ sdělil nám ředitel Okresní nemocnice v Novém Bydžově Aleš Drozd. „Rádi bychom tady zachovali stávající čtyři základní lůžková oddělení, tedy chirurgii, internu, dětské a gynekologicko-porodnické, a to i za cenu restrukturalizace části lůžek,“ seznámil nás s vlastní představou ředitel. Dodal, že zatím jsou schopni provést některé kroky, které by vedly k finančním úsporám, ale neznamenaly by omezení péče.

Uzavření akutně nehrozí

Jak však Aleš Drozd uvedl, v následujících měsících nehrozí bydžovské nemocnici zrušení nebo omezení péče, jelikož jejím zřizovatelem je až do konce roku okresní úřad. Primář gynekologicko-porodnického oddělení Vladimír Kulich nám řekl, že jím řízené pracoviště poskytuje samozřejmě i nadále péči v nezměněném rozsahu a personál se tady stará jak o rodičky, tak o ženy s gynekologickým onemocněním. Gynekologicko-porodnické oddělení je nejmodernější částí nemocnice, bylo zprovozněno v roce 1994.

Nemocnice s 211 lůžky

Okresní nemocnice v Novém Bydžově v současnosti disponuje 211 lůžky, 145 z toho tvoří lůžka akutní a 66 následné péče. Zdravotnické zařízení kromě toho provozuje nelůžkové ARO, rehabilitaci s bazénem, laboratoře, rychlou lékařskou pomoc a lékařskou službu první pomoci.

MARTIN ČERNÝ, Hradecké noviny, 19.9.2002

Ohodnoťte tento článek!