Nemocnice nabízí větší komfort

Přestěhovat oční a zubní kliniku z Purkyňova pavilonu do areálu na Lochotíně chce koncem letošního či začátkem příštího roku fakultní nemocnice. Krční oddělení přesídlí do borské části nemocnice. Myšlenka přemístit celou nemocnici…

Plzeň – na Lochotín se sice objevila už v sedmdesátých letech, zatím je však její naplnění v nedohlednu. Znamenalo by totiž vystavět několik nových budov, a to je práce na několik let. Letos nové zázemí našla v areálu dětská klinika, v dohledné době by se měla stěhovat i další oddělení.

„V areálu nemocnice na Borech i nadále zůstanou třeba druhá interní, urologická, plicní či kožní klinika, oddělení neonatologie a geriatrie a další pracoviště. Po odděleních, která se přestěhovala na Lochotín, zatím nezůstávají prázdné budovy. Například po dětské klinice se uvolnilo jen přízemí a první poschodí jednoho z pavilonů. Neonatologie ale už nyní upravuje část prostor, aby získala lepší zázemí pro pacienty i lékaře,“ popisuje náměstek ředitelky nemocnice pro léčebněpreventivní péči Jiří Poborský.

Uvolněných prostor není v borském areálu zatím mnoho. Jednotlivá poschodí, kde se nepracuje, nemocnice udržuje, v zimě se temperují.

„V případě, že by se některý z pavilonů uvolnil celý, mohli bychomn jej nabídnout ke komerčním účelům. Stojí totiž například v oploceném areálu, kde platí přísná pravidla pro zdravotnický provoz. Jiná je situace kolem Purkyňova pavilonu – ten by se měl uvolnit celý, je ale majetkem státu a o jeho využití musí rozhodnout vláda,“ říká Poborský. V budoucnosti by fakultní nemocnice chtěla vybudovat na Lochotíně další nové stavby.

„Naše představy o dostavbě lochotínského areálu se dají uskutečnit v následujících deseti či dvaceti letech. Nejdůležitější je nyní získat peníze na výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky a neonatologie. Uvažovat o stavbě dalších budov by bylo zatím předčasné, protože závisí na tom, kolik peněz získáme ze státního rozpočtu,“ vysvětluje náměstek. Postupně budovaný areál na Lochotíně nabízí pacientům i lékařům lepší zázemí než starší budovy na Borech. Už první lochotínská stavba – interní klinika – neměla pokoje větší než pro dva až tři pacienty, zatímco na Borech jich leželo i devět v jedné místnosti.

„Do pavilonů na Borech je potřeba více investovat, víc peněz stojí třeba opravy. Horší dostupnost, se kterou se lidé setkávali v počátcích provozu lochotínského areálu, se také zlepšila. Lze využívat nemocničního autobusu, který přejíždí mezi jednotlivými areály, rovněž městská hromadná doprava zajíždí až téměř k bráně nemocnice, více lidí má také k dispozici automobil,“

konstatuje Poborský.

TEREZA MAIXNEROVÁ, Plzeňský deník, 24.5.2002

Ohodnoťte tento článek!