Nemocnice není zbytečností

Do nedávné doby byly všechny čtyři nemocnice na Svitavsku zanedbané stejným dílem, peněz na jejich modernizaci se nedostávalo. Až v loňském roce sem začal stát investovat…

Moravská Třebová – Modernizace nemocnice za téměř pětačtyřicet miliónů korun je v plném proudu. I přes pracovní ruch na staveništi jsou oddělení vytížená a pacientům slouží jak lůžková část, tak ambulantní složky.

Stavební práce se v současné době přesunuly do druhé poloviny první budovy. Ta je opravená již od roku 1997,“ říká ředitel zdravotnického zařízení Alois Hloušek.

Nedostali všichni stejně

Do nedávné doby byly všechny čtyři nemocnice na Svitavsku zanedbané stejným dílem, peněz na jejich modernizaci se nedostávalo. Až v loňském roce sem začal stát investovat. Příliv financí do této sféry však podmínil uzavřením akutních lůžek v nemocnicích v Moravské Třebové a v Poličce. S přijatým řešením se občané nesmířili dodnes. Paní Věra, která nechce být jmenována, spokojena není:

„Mám chronické onemocnění, za odborným ošetřením musím do Svitav. Stojí mě to nejmíň celé dopoledne.“

Starosta Litomyšle Miroslav Brýdl před časem uvedl: „Kvalitní zdravotnictví se nedá dělat ve čtyřech nemocnicích v jednom okrese.“ Lůžka akutní péče zůstala po rozhodnutí pojišťoven ve Svitavách a Litomyšli. Obě města pak na opravy svých zařízení obdržela dotaci, každé ve výši více než 270 miliónů korun. Na moravskotřebovskou nemocnici stát vyčlenil přibližně šestinu této částky.

Prvořadý je pacient

Po první etapě oprav, která v loňském roce spolkla patnáct miliónů korun, letos pokračují stavbaři podle harmonogramu, k němuž mají k dispozici sedmnáct miliónů. V opravené části je ultrazvuk, endoskopie, rentgen a chirurgická ambulance.

„Lůžková interna, která nám zůstala, je stále plná, stejně tak i chirurgická doléčovací péče,“ uvádí Hloušek.

I přes uzavření zmiňovaných oddělení patří nemocnice stále mezi tři největší zaměstnavatele ve městě. Smlouvu na akutní péči interního oddělení má uzavřenou se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou do konce roku 2003, další vyhlídky lůžkové interny nejsou zatím upřesněny.

„Chceme udržet kvalitní lékaře a zajišťovat dobrou péči. Kvůli nejasné perspektivě občas vznikají problémy s udržením personálu, mladí odborníci odcházejí do stabilnějších míst,“ míní Hloušek. Vrchní sestra Ludmila Komoňová dodává:

„I když nevíme, co bude dál za pár let, nemůžeme stát. Musíme se zabývat tím, co je pro nás prvořadé, a to je pacient a komplexní uspokojování jeho potřeb. Nemocnice je naprosto plná, jak interna, tak léčebny. Nesloužíme jen moravskotřebovským obyvatelům, ale ošetřujeme celou spádovou oblast.“

EVA MAIXNEROVÁ, Noviny Svitavska, 28.3.2002

Ohodnoťte tento článek!