Nemocnice Nymburk zvýší zaměstnancům platy

Současná ředitelka a jednatelka Nemocnice Nymburk Alice Opočenská a starosta města Nymburk Miloš Petera.

Ředitelka Nemocnice Nymburk Alice Opočenská chystá pro toto zařízení růstovou strategii. Přidá na platech, rozšíří chirurgii a internu, porodnice zůstane zachována. Pomáhá i město.

V polovině loňského roku se jediným vlastníkem nymburské nemocnice stalo město Nymburk. Nová ředitelka, kterou zastupitelé dosadili do čela zdravotnického zařízení k 1. 1. 2012, nyní představila plán jak udržet zařízení v kladných číslech a zaručit nemocnici prosperitu.

„V první řadě se budeme snažit o vytvoření zdrojů na financování všech zamýšlených plánů. Prostor vidím jednoznačně v zefektivnění chodu nemocnice a nákupu léků, v kvalitní spolupráci se zřizovatelem, v efektivním čerpání již schváleného programu ‚Vzdělávání zdravotnických pracovníků v nemocnici Nymburk‘ a v jednání s pojišťovnami o financování zdravotní péče na letošní rok.

Rozhodující bude nasmlouvání co nejefektivnějšího spektra financování péče v rámci nového systému, který bude fungovat od roku 2013,“ vysvětlila Alice Opočenská.

Zažehnaná krize

Nemocnici z nejhoršího (dluhy, hrozící soudní spory, odchody lékařů) vyvedl krizový ředitel Vladimír Měrka, který podle svých slov vytýčené úkoly splnil. „Nemocnice má kladné výsledky hospodaření. Změnil se způsob řízení, zavedla se nákladová střediska a nemocnice vykázala úspory v oblasti čerpání zdravotnického materiálu.

Podařilo se také snížit celkové zadlužení nemocnice o 30 procent, u dalších závazků pak nastavit pro nemocnici přijatelné splátkové kalendáře.

I v těchto krušných měsících jsme investovali více než 3 miliony korun do přístrojového vybavení chirurgie a gynekologie,“ komentuje vývoj bývalý ředitel. Vyjasnila se také situace kolem převodu sanitek společnosti Transmed, kterou vlastní bývalý majitel nemocnice Martin Vojtíšek. Jak Zdravotnictví a medicína před časem informovaly, město odmítlo přistoupit na cenu 23 milionů korun, kterou Vojtíšek městu nabídl. „Dopravní službu Transmed nyní nemocnice využívá k převozu pacientů. Pan Vojtíšek také dodržel svůj jednostranný závazek a pro případ, že by město chtělo firmu koupit, nechal vypracovat ocenění Transmedu nezávislým soudním znalcem,“ uvedl poradce města pro oblast zdravotnictví Richard Vonička. O koupi Transmedu ale nemocnice v současné době neuvažuje.

Nová interna a podniková školka

Od lepšího systému odměňování si nemocnice slibuje větší stabilizaci stávajících zaměstnanců. „V roce 2012 navýšíme platy o 3,1 procenta. Také chceme zlepšit fungování nemocniční ubytovny a plánujeme zřízení podnikové mateřské školy,“ vypočítává ředitelka.

Zlepšit by se měly i podmínky pro poskytování zdravotní péče. Nemocnice zřídí centrum akutní medicíny, zavede systém péče v oboru jednodenní chirurgie a zprovozní pavilon interních oborů v prostorách bývalého dětského oddělení, které je již několik let uzavřené. „Centrum akutní medicíny vybudujeme v pavilonu centrálních operačních sálů. Urgentní příjem by měl být napojen na prostor s observačními lůžky pro přechodnou péči.

Srdcem urgentního příjmu bude crash room, emergentní úsek s pěti lůžky, z nichž jedno bude plně vybaveno pro resuscitační péči. Urgentní příjem bude přímo napojen na centrální operační sály, JIP a prostor akutní diagnostiky,“ nastínila svou představu Alice Opočenská. Nově bude zřízena také interní příjmová a kardiologická ambulance. Ambicí nemocnice je rozšíření spektra poskytované péče, která by kopírovala současné trendy financování zdravotní péče.

Redukce počtu lůžek bude mírná

Převod velké části oddělení na lůžka následné péče nemocnice nechystá. „Při zachování lůžkových oddělení chirurgie a interny se počty lůžek sníží pouze k docílení vyšší obložnosti a lepšího ekonomického využití jejich potenciálu. Chirurgické oddělení bude doplněno oddělením jednodenní chirurgie, které bude zajišťovat plánované laparoskopické a artroskopické výkony nejenom v oboru chirurgie, ale i gynekologie, ortopedie a urologie,“ řekl poradce Richard Vonička.

Nemocnice tím chce efektivněji využít centrální operační sály, výrazně rozšířit spektrum poskytovaných zdravotnických služeb a zlepšit jejich dostupnost pro občany. Podle poradce zůstane zachováno i gynekologicko-porodnické oddělení.

„Doporučený počet porodů je nemocnice schopna bez větších problémů splnit. V návaznosti na již uvedenou možnost přesunu části výkonů do režimu jednodenní chirurgie je opět možné efektivně snížit počet lůžek,“ dodal Richard Vonička.

Ohodnoťte tento článek!