Nemocnice Pardubického kraje byly loni bez ztrát

Pardubický kraj věří, že krajské nemocnice mají nejhorší období za sebou. Zatímco v minulosti přes dotace z hejtmanství někdy vytvářely souhrnné ztráty i v desítkách milionů, hospodářský výsledek za loňský rok bude odhadem na nule nebo v zisku až tři miliony korun.

Zdravotnická zařízení přitom nedostala od hejtmanství žádné mimořádné příspěvky. Nemocnice se také zbavily závazků po lhůtě splatnosti. Novinářům to řekli hejtmanův náměstek Roman Línek a generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gotttvald.

Vyrovnané hospodaření se podle nich ale zatím stále neobejde bez takzvaných vyrovnávacích plateb, kterými jim kraj odpouští nájemné z budov a pojištění a přispívá na činnost protialkoholní záchytné stanice nebo pohotovosti, které zdravotní pojišťovny nehradí.

Systém nemocniční péče podstoupil v posledních letech rozsáhlou reorganizaci. Pět do té doby samostatných krajských nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí se spojilo do jedné společnosti. Fúze měla zajistit jejich lepší řízení a hospodaření a odstranit hrozbu insolvence. Kraj rovněž zvýšil základní kapitál nemocnic o 250 milionů korun. V budoucnu by se měly některé odbornosti soustředit jen na určitá pracoviště, kam budou směřovat i investice do nových přístrojů a technologií. V původních zařízeních časem zůstane v těchto oborech jen ambulantní péče.

V roce 2012 dostaly nemocnice od hejtmanství téměř 100 milionů korun vyrovnávacích plateb a dalších 118 milionů jako mimořádné platby na splacení nejnaléhavějších závazků. Loni zůstaly jen standardní vyrovnávací platby přes 100 milionů korun, mimořádné příspěvky nemocnice nepotřebovaly.

„Aby vyrovnávací platby nebyly třeba, to je úkol na velmi dlouhou dobu a nikde v republice to bez nich, myslím, nefunguje,“ řekl Línek.

V letech 2013 až 2016 nemocnice z vlastních a krajských peněz nebo z dotací investovaly či ještě budou investovat 1,234 miliardy korun. Většina směřovala na stavební úpravy, zateplení, přístavby nebo nové budovy, kolem 300 milionů korun šlo na přístroje. V plánech je vybudování centrálních příjmů v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, odhadované náklady dosáhnou jedné a čtvrt miliardy korun.

Za největší hrozbu nejbližších let považuje vedení nemocnic nedostatek personálu. Zatím se kvůli tomu nemuselo žádné oddělení uzavřít, někdy však přechodnou dobu musí fungovat v omezeném režimu nebo ve zdravotnických zařízeních vypomáhají lékaři z jiných nemocnic.

S počtem 4000 zaměstnanců a ročním obratem 3,784 miliardy korun patří Nemocnice Pardubického kraje k největším zaměstnavatelům v kraji. Další zdravotníci pracují v záchranné službě, odborných léčebnách, rehabilitačních ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, dětských centrech a nemocnicích bez akutní lůžkové péče s celkovým ročním obratem téměř 850 milionů korun.

Ohodnoťte tento článek!