Nemocnice Pardubického kraje ustavila Lékařskou radu

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje (NPK), která sloučila všech pět nemocnic v kraji, schválilo ustavení odborného poradního orgánu, tzv. Lékařské rady. Ta poprvé zasedne příští týden a jejího jednání se za akcionáře nemocnice zúčastní i první náměstek pardubického hejtmana Roman Línek.

„Cílem Lékařské rady je posuzovat poskytování zdravotní péče s jistým odborným nadhledem. Jsem rád, že se nám podařilo získat lidi, kteří jsou schopni udávat směry rozvoje jednotlivých oborů v kontextu s nejnovějšími poznatky medicíny, ale také s demografickým vývojem společnosti, časovou dostupností oborů a s ohledem na využití odborných kapacit v jednotlivých nemocnicích a při jejich vzájemné spolupráci,“ řekl Línek.

Lékařská rada má devět členů a jejich funkční období je dvouleté. Činnost Lékařské rady se řídí Statutem a Jednacím řádem Lékařské rady.

„Lékařská rada je složena z významných odborníků ve svých oborech. Tvoří poradní orgán představenstva mimo jiné pro oblast strategie a struktury zdravotní péče, pro oblast přístrojových investic a dlouhodobého a udržitelného rozvoje jednotlivých oborů v nemocnici,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva NPK.

Lékařská rada rovněž doporučí jmenování garantů oborů, které navrhli lékaři NPK. Rovněž garanti budou jmenováni představenstvem na dva roky.

„Předběžné nominace ve většině oborů vzešly z jednání členů představenstva s primáři nemocnic v minulých týdnech. Garantibudou mít za úkol zpracovat koncepci svého oboru. To je velmi podstatný moment. Tím, že se na její tvorbě budou zásadním způsobem podílet lékaři Nemocnice Pardubického kraje, předpokládáme větší míru ztotožnění se zdravotníků s koncepcí,“ uvedl Vladimír Ninger, Gottvaldův náměstek pro zdravotní péči.

Složení rady

Miloš Táborský přednosta 1. interní kardiologické kliniky FN v Olomouci, předseda České kardiologické společnosti Leoš Heger poslanec, bývalý ministr zdravotnictví a bývalý šéf FN Hradec K. Vladimír Černý Přednosta kliniky anesteziologie Masarykovy nemocnice v Ústí n,. L. Jaromír Šimša Přednosta chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nem. v Praze Ivan Netuka Zástupce přednosty Kardiocentra Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Jiří Řezníček Ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Šiller Přednosta Chir. kliniky nemocnice Pce Leoš Ungermann Primář RDG Pardubické nemocnice Petr Vyhnálek Primář interny Pardub. nemocnice

Ohodnoťte tento článek!