Nemocnice Planá: stále bez řešení

Složitou situaci kolem zkrachovalé a zadlužené nemocnice v Plané na Tachovsku se nepodařilo rozmotat ani krajským zastupitelům při jejich úterním mimořádném jednání. Schůze byla svolána jen kvůli plánskému špitálu, přinesla však jen nepříliš podstatné usnesení…

Pro pacienty zůstává obnovení lůžkových oddělení stále v nedohlednu.

„Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby Plzeňský kraj pokračoval v jednání se svazkem obcí z Tachovska s cílem bezúplatného převodu majetku v areálu nemocnice na obce, ve chvíli, kdy to bude právně možné. S tím, že se obce zaváží, že majetek využijí pro zdravotní a sociální péči,“ popsala usnesení jeho předkladatelka Anna Báčová.

Text byl přijat jednohlasně. „Nebylo by dobré dělat z problému těsně před volbami politickou kauzu. Starostové obcí chtějí situaci řešit pragmaticky a usnesení by pro ně mělo být dalším jasným signálem, že v budoucnu dojde k převodu,“ doplnil zastupitel Václav Petrus.

Pro obce zklamání

Příslib by měl dát 24 obcím z Tachovska sdruženým ve svazku Nemocnice Planá další argument pro vyjednávání o zprovoznění špitálu.

„Usnesení je pro nás o něco lepší, ale pro vyjednávání o oživení nemocnice není příliš podstatné. Kraj nám slibuje další jednání, nikoliv samotný převod. Pokud bychom měli v ruce například smlouvu o smlouvě budoucí, mohli bychom lépe přesvědčit věřitele, aby stáhli své žaloby, a dohodnout si s nimi splácení dluhů po převodu a obnovení provozu,“ řekl předseda svazku obcí a starosta Plané Karel Vrzala (ODS).

Podobnou smlouvu kraj v současnosti deklarovat nemůže. Není jasné, jak a kde nemocniční budovy a vybavení dohromady v hodnotě 300 miliónů skončí.

Majetek sice patří kraji, ale zároveň je obestavěn exekucemi, minulý týden navíc správce konkursu zahrnul nemovitosti i vybavení do soupisu majetku, ze kterého by měl uspokojovat pohledávky věřitelů.

Hejtmanství ale nesouhlasí s tím, aby nyní platilo za dluhy, které v Plané vznikly, ještě když nemocnice patřila státu. Spor o platnost exekucí a konkursu řeší soudy.

„Činíme veškeré možné právní kroky, abychom majetek uchránili,“ ujišťuje radní Vladislav Vilímec (ODS). Špitál v Plané nefunguje více než dva roky. Kraj jej převzal od státu už zavřený s dluhem 125 miliónů korun. Příspěvek ze státní kasy na oddlužení stačil pouze na snížení pohledávek na současných 50 miliónů.

„Už dvakrát jsme na ministerstvu financí vzhledem k situaci v Plané vyjednali navýšení prostředků na oddlužení nemocnic, ale vláda a hlavně ministerstvo zdravotnictví oba pokusy zablokovaly,“ dodal Vilímec.

Václav Kozák, Právo

Ohodnoťte tento článek!