Nemocnice: po třech měsících bojů tříměsíční příměří

„Stávková pohotovost vyhlášená kvůli odvolání stávajícího ředitele nadále trvá,“ upozorňuje šéf jihlavských lékařských odborů Vít Bárta i poté, kdy se lékaři s vedením nemocnice dohodli na výši průměrné mzdy a došlo…

Jihlava – k podepsání kolektivní smlouvy. Ředitel Dušan Hubač na všech odděleních zařízení odvolal směnný provoz. Kolektivní příměří za stávajících podmínek, kdy se lékaři s vedením nemocnice dohodli na výši průměrné lékařské mzdy, potrvá do 30. června. “ Věříme, že do té doby státní orgány pochopí, že nynější ředitel není člověkem na svém místě, “ dodává Bárta. S tím, že by měl být ředitel odvolán, však nesouhlasí Svaz pacientů, který mu naopak míní udělit cenu za statečnost. Aktivity lékařů proti vedení nemocnice pokládá svaz za “ brutální nátlak“ za použití nepravdivých sdělení. “ Do dnešního dne jsme nezaznamenali jedinou stížnost pacientů na zavedení směnného provozu v nemocnici, byť s tímto argumentem vystupuje ČLK, “ uvádí se v prohlášení svazu. Ředitel nemocnice však sám již 6. března potvrdil, že vedení zařízení eviduje čtyři stížnosti ze strany pacientů, stejný počet uváděl i zdravotní rada okresu Jaromír Ježek. To, že vázne péče o pacienty, tvrdili i praktičtí lékaři na Jihlavsku. Podle Svazu pacientů nejde lékařům o pacienta, ale pouze o peníze. Směnný provoz v jihlavské nemocnici odsoudil ve čtvrtek také prezident České lékařské komory David Rath, který uvedl, že ředitel se dopustil řady manažerských chyb a bude muset být v budoucnu odvolán. Komora hodlá také prověřit, zda nedošlo k profesnímu pochybení některých nejbližších Hubačových spolupracovníků. Rath, který na setkání s lékaři naznačil, že by ředitel měl absolvovat psychiatrické vyšetření, podal na Hubače již minulý týden trestní oznámení, neboť jej podezírá, že svým jednáním způsobil obecné ohrožení. Ředitel kontroval prakticky okamžitě a v pátek podal trestní oznámení na Ratha. Podezírá jej z šíření poplašné zprávy a pomluvy. K dohodě mezi vedením nemocnice a lékaři došlo poté, kdy je Rath nabádal, aby co nejdříve nalezli kompromis. Zda zavedení směnného provozu nepřineslo již tak zadlužené nemocnici další ztráty, či zda nebylo ohroženo zdraví pacientů a zajištění lékařské péče, bude upřesněno příští týden. Lze však předpokládat, že problémy se v červenci opět vyhrotí. Lékaři ze svých požadavků zřejmě neustoupí a ředitele může odvolat pouze přednosta okresního úřadu, který však na svou funkci rezignoval. Pod správu kraje Vysočina přejde nemocnice až před koncem roku.

Leden – nepodepsána kolektivní smlouva.

Únor – 8. únor nařízen směnný provoz. 21. únor vyhlášena stávková pohotovost.

Březen – 28. března podepsána kolektivní smlouva.

Duben – odvolán směnný provoz, stávková pohotovost trvá.

Arnošt Pacola, Rovnost, 5.4.2002

Ohodnoťte tento článek!