Nemocnice pod státem se topí ve ztrátě

kalkulačka, daně, účty, hospodaření

Téměř miliardovým deficitem skončilo hospodaření 44 nemocnic, léčeben a ústavů, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví. Ředitelé dotčených organizací propad připisují zejména úhradové vyhlášce a zvýšené sazbě DPH – tedy nižším ziskům a vyšším výdajům, které nebylo možné předpokládat.

Celkové náklady těchto státních zařízení přesáhly 68,5 miliardy korun, přičemž výnosy činily jen zhruba 67,6 miliardy – hospodářský výsledek tedy dosáhl ztráty 921 milionů korun. Ministerstvo to uvedlo ve zprávě o hospodaření svých podřízených organizací, informaci přinesla ČTK.

Důvody zřejmé

Největší propad hospodaření zaznamenaly obě brněnské fakultní nemocnice a pražská Nemocnice Na Bulovce. Ředitelé se vesměs shodují v hlavních příčinách propadu – jsou to o nižší příjmy z důvodu nastavení úhradové vyhlášky a vyšší výdaje v důsledku zvýšení DPH, které významně prodražilo nákupy zdravotnického materiálu. Cena spotřebního materiálu, který tvoří významnou položku v nákladech nemocnic, stoupla v letech 2011 až 2013 o pět procent, v některých případech až o 11 procent.

Situaci brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA) nyní řeší ministr Svatopluk Němeček (ČSSD), který dal vedení nemocnice za úkol připravit návrh řešení. Nemocnice se má podle ČTK rozhodnout, jakou péči chce dál provozovat, co rozšíří a co naopak utlumí. Náklady FNUSA přesáhly v loňském roce 3,255 miliardy korun, výnosy byly 2,889 miliardy, ztráta tedy činila 366,7 milionu. Závazky z obchodního styku nad 60 dní přesáhly miliardu. Nemocnice prý měla v rezervním fondu sedm milionů a zatěžovala ji neuhrazená ztráta z minulých let.

Zátěž z let minulých

Vedle DPH a úhradové vyhlášky pak ředitelé nemocnic jmenují i další faktory, které přispěly k propadu hospodaření. Ve FNUSA to prý byla i například ztráta lukrativních oborů, resp. léčebných výkonů, které jsou vysoce bodově hodnoceny. Konkrétně pak lineární urychlovače, radiační onkologie a část klinické onkologie byla převedena na Masarykův onkologický ústav.

Vyrovnané bilance se jí nepodařilo dosáhnout, ani když držela náklady na minimu a prováděla prý jen nezbytné opravy. Závazky po splatnosti i tak stouply o více než 36 milionů korun.

Nemocnice Na Bulovce v Praze, která vykázala v pořadí druhou nejvyšší ztrátu, měla náklady 2,6 miliardy a výnosy 2,292 miliardy korun. Ministerstvo ale v dokumentu připomíná, že Bulovka také obdržela pokutu od finančního úřadu ve výši 203 milionů korun, což výsledek nemocnice značně poznamenalo. Nemocnice je navíc zatížena vnitřními dluhy také neuhrazenou ztrátou z minulých let ve výši 426 milionů korun. V rezervě měla ke konci roku 2013 jen 5 milionů, přičemž závazky 60 dní po splatnosti činily 514 milionů.

Třetí příčka od spoda patří Fakultní nemocnici Brno (FNB) s náklady 6,4 miliardy a výnosy 6,1 miliardy korun. Nemocnice nese neuhrazenou ztrátu z minulých let 139 milionů. Závazky nad 60 dní po splatnosti měla na konci roku 949 milionů, na rezervních fondech měla 30 milionů korun.

Sem tam i černá čísla

Nejlepší hospodářský výsledek měly pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) se ziskem 63,7 milionu, Fakultní nemocnice Olomouc se ziskem 47,6 milionu, pražská Nemocnice Na Homolce se ziskem 38,4 milionu a Fakultní nemocnice Plzeň se ziskem 27,6 milionu korun.

Z těchto čtyř zařízení měla neuhrazenou ztrátu z minulých let jenom olomoucká nemocnice, a to 43 milionů korun. Závazky 60 dní po splatnosti měly na konci roku Homolka 204 miliony, Olomouc 131 milionů, Plzeň 114 milionů a IKEM 24 milionů korun.

Ohodnoťte tento článek!