Nemocnice Podlesí má nového ředitele

Od ledna roku 2005 dochází v Nemocnici Podlesí ke změně ve vedení. Z postu ředitele odchází Marek Potysz, který byl ve funkci sedm let. Za jeho vedení prošla bývalá závodní nemocnice řadou změn. Novým ředitelem se stal Karel Dostalík…

Odcházející ředitel Marek Potysz bude nyní působit na úrovni celé skupiny nemocnic v rámci Euromednetu.

„Nevnímám to jako povýšení a obsazení teplého místečka předsedy představenstva, ale jako svou povinnost pozvednout i ostatní nemocnice, které řetězec provozuje. Naše ambice jsou smělé,“ doplňuje Potysz.

Nový ředitel Karel Dostalík pracoval v Nemocnici Podlesí od roku 2000 jako anesteziolog na kardiochirurgickém oddělení. Před tím působil ve Fakultní nemocnici v Ostravě a v Karviné 4 Ráji.

V období 2003 – 2004 absolvoval kurzy managementu ve zdravotnictví v rámci programu „ HOPE“, od poloviny roku 2004 se účastnil veškerých důležitých jednání na úrovni vedení společnosti. Se situací v Nemocnici Podlesí je podrobně seznámen.

„Tuto nabídku jsem pojal jako výzvu a velmi si vážím důvěry, která byla ve mě vložena. Věřím, že moje zkušenosti získané ve zdravotnictví společně se znalostí prostředí i lidí povedou k dalšímu rozvoji Nemocnice Podlesí,“ říká nově jmenovaný ředitel Karel Dostalík.

Nemocnice Podlesí se během posledních let stala moderním pracovištěm provádějící specializované výkony v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, miniinvazivní chirurgie, cévní chirurgie a endovaskulární terapie.

„Zahájila a rozvinula spolupráci s Evropským institutem telemedicíny ve Štrasburgu a dalšími předními klinikami ve světě. Podlesí se stalo školicím pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti miniinvazivní chirurgie. V roce 2002 byl nemocnici udělen certifikát o akreditaci, uvedla mluvčí nemocnice Simona Součková.

DÁLE ČTĚTE:
Soukromé nemocnice? Fungují, ale má to rizika
Obchodní společnosti: recept na dluhy nemocnic
Akreditace: trnitá cesta ke kvalitě\\

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!