Nemocnice Podlesí získala akreditaci pro vzdělávání

Akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru radiologie získalo v těchto dnech Oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí, která je členem skupiny AGEL.

Nemocnice tak může vzdělávat nejen své lékaře, ale také poskytovat praktickou výuku pro lékaře z jiných zdravotnických zařízení. Pacientům mimo jiné nově získaná akreditace potvrzuje, že dostávají garantovanou a kvalitní péči. Certifikát, pro jehož získání musela nemocnice splnit řadu podmínek, má platnost devět let.

„Akreditace prvního stupně má pro oddělení velký význam. Umožní případným mladým lékařům se zájmem o tento obor absolvovat převážnou část praxe na vlastním pracovišti přímo v naší nemocnici,“ řekl primář oddělení intervenční radiologie Marian Wierzgoń.

Oddělení může díky získané akreditaci zároveň sloužit jako školicí středisko pro lékaře z jiných zařízení nebo oborů, kteří mají předepsanou praxi právě v oboru radiologie. „Tím, že nemocnice prošla akreditací, dává najevo, že splňuje ty nejpřísnější směrnice a standardy,“ doplnil primář Marian Wierzgoń.

Ministerstvem zdravotnictví jsou udělovány celkem tři stupně akreditace a také takzvané specializované akreditace. Jejich získání závisí od stupně technického vybavení pracoviště až po rozsah činnosti.

„Nemocnice Podlesí plánuje v brzké době zakoupit magnetickou rezonanci. A právě v souvislosti s plánovaným otevřením nového pracoviště magnetické rezonance bude naše oddělení žádat o udělení akreditace 2. stupně a specializované akreditace v oboru intervenční radiologie,“ vysvětlil primář Wierzgoń.

Akreditaci uděluje akreditační komise, která je složena z předních odborníků v daném oboru, kteří posuzují náročné požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nároky na udělení akreditace 1. stupně se týkaly dostatečného počtu školitelů, jejich kvalifikace, způsobu celoživotního vzdělávání, technického vybavení pracoviště, prezentační činnosti, počtu a rozsahu výkonů prováděných na oddělení intervenční radiologie.

Oddělení intervenční radiologie poskytuje služby lůžkovým oddělením nemocnice, jejím ambulancím, praktickým lékařům z okolí, lůžkovým oddělením a odborným ambulancím z oblastí Frýdek- Místek, Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Karviná, Bohumín a Šumperk. Oddělení úzce spolupracuje s cévní chirurgií Nemocnice Podlesí, se kterou vytváří jeden funkční celek v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění periferních cév – Středisko onemocnění cév.

Ohodnoťte tento článek!